Pär Lärkeryd

 • Försvara en levande landsbygd

  Etiketter: Skog
  Norras vd Pär Lärkeryd konstaterar att alltför få har insett att en fungerande landsbygd är en fråga för svensk handels- och försvarspolitik. Världen omkring oss är fylld av oro, EU knakar i sina fogar och Sverige är mycket importberoende när det gäller mat. Vår inhemska matproduktion är direkt kopplad till den svenska landsbygds- och skogspolitiken. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogsmarkens rätta värde

  Etiketter: Skog
  Det finns inga genvägar när det gäller att värdera skogsfastigheter. Man måste hålla reda på en stor mängd värdepåverkande faktorer och antalet skogskubikmeter är bara en av dessa. Modellen som Norra Skogsägarna har utvecklat gör värdeindikationen mångfalt säkrare, menar Norras vd Pär Lärkeryd i sin ledare. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Företagande måste stödas på lika villkor

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Det finns tydliga skillnader hos företagsfrämjare i synen på företagande kvinnor och företagande män. Det finns också tydliga skillnader vid en bedömning av kvinnor och män som söker stöd eller finansiering. Det visar en färsk studie från Luleå tekniska universitet, skriver Nätverket för företagande på lika villkor. / Svd
  Läs mer
 • Norra skogsägarna med jämställdheten in i framtiden

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Pär Lärkeryd, vd, Norra skogsägarna
  På Indexator var jämställdhet en del av verksamhetsutvecklingen och hos Norra skogsägarna inför vd Pär Lärkeryd nya tjänster och produkter som stödjer jämställdhetsmålen. Pär har tillsammans med HR-generalisten och vd-assistenten Rebecca Donatello dragit upp riktlinjer för hur de ska nå målet att bli det mest omtalade skogliga företaget när det gäller jämställdhet. Styrelsen har satt tidpunkten till 2017 och de är nu halvvägs. Jämställdheten är ingen separat fråga hos Norra skogsägarna utan genomsyrar allt i företaget från värdegrunden och visionen till trainee-program, jämställda skogsägaraktiviteter och sponsring. - Vi uppfinner framtiden och våra värdegrundsfrågor finns med i strategin vilket ökar vår konkurrenskraft, säger vd Pär Lärkeryd.
  Läs mer
 • Ett förslag till två ministrar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I takt med att fler blir distansskogsägare, minskar de kommunala skatteintäkterna på landsbygden. Det beror på att skatten från den skogliga näringsverksamheten flyttar med ägaren till staden, medan skogen står kvar. Detta anser Norras vd Pär Lärkeryd att regeringen bör titta närmare på när skattesystemet ses över. / Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Vi mobiliserar för jämställd regional utveckling

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  En jämställd fördelning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. På länsstyrelsens mobiliseringskonferens den 30 oktober berättar vi hur vi arbetar för ett mer jämställt län och hur det påverkar vår regionala utveckling. / Länsstyrelsen Västernorrland
  Läs mer
 • Pär Lärkeryd får medalj av kungen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd tilldelas Bernadottemedaljen för sina värdefulla insatser för svenskt skogsbruk. ”Det är inte varje dag man får en guldmedalj ur kungens händer”, säger han. / Norran
  Läs mer
 • Jämställdhetspris till Pär Lärkeryd

  Etiketter: Skog
  I samband med Stora Styrelsedagen i Umeå tilldelades Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd Grant Thorntons jämställdhetspris. Priset delades ut av Henrik Johansson med motiveringen att Pär Lärkeryd starkt bidrar till att sätta jämställdheten i fokus inom näringslivet. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Världens största solfångare

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Tillgången till energi är grunden till allt och vi blir alltmer energiberoende eftersom den nya tidens ekonomi är mer energikrävande än den gamla. I ledaren undrar Pär Lärkeryd hur vi ska producera all denna energi. Varför inte utnyttja de solfångare som redan står i våra skogar? (Ledare i Norra skogsmagasinet) / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra spår svag konjunktur

  Etiketter: Skog
  Trots en ökad omsättning med 5 procent föll rörelseresultatet rejält för Norra Skogsägarna under fjolåret. VD Pär Lärkeryd ser ändå positivt på framtiden, bland annat på grund av att föreningen tar marknadsandelar inom samtliga produktsegment. / Skogsland
  Läs mer

Sidor