Pär Fornling

 • Resultaten i skogen tydliga - för den som vill se

  Etiketter: Skog
  Nyligen kom rapporten "Skogens biologiska mångfald - om arter miljöarbete och statistik". Den visar att mycket går åt rätt håll och nu börjar vi se resultat - om vi vill, skriver Pär Fornling i Land Skogsbruks ledare: "Det finns skäl att stolt visa upp alla frivilliga insatser. Men framför allt handlar det om att öppna ögonen på omvärlden för resultaten av förändringarna som inleddes på 1990-talet genom den då nya skogspolitiken. Och inte minst föreställa sig förändringen framåt i tiden." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "Nu gäller det att formulera en trovärdig agenda - och förankra den hos politikerna"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Läget i skogspolitiken har nog aldrig varit så osäkert som nu. Därför är det viktigt att allmänheten kommer ut i skogen och bildar sig en egen uppfattning av den, skriver Pär Fornling i ledaren i Land Skogsbruk: "Istället för att spilla krut på tröstlösa processer om samverkan är det bättre för familjeskogsbruket (och andra parter) att forma en egen trovärdig agenda. Och det är viktigare än någonsin att förankra den hos politikerna". / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Familjeskogsbrukarna är de bästa ambassadörerna: "Låt dem bli mer synliga"

  Etiketter: Skog
  Beröringsskräcken inför EU gick för långt. Det hade nog varit bättre om Finland och Sverige tillsammans fört in skogsbruket i EU, tagit för sig av nyckelposter och visat vägen. Om vi fått en del bidrag till landsbygdsutveckling med skogliga förtecken hade det inte varit någon nackdel, skriver Pär Fornling i Land Skogsbruks ledare: "Vi är många som är övertygade om skogsbrukets möjligheter att möta framtidens utmaningar. Det räcker inte med att slå sig till ro med den insikten. Helt säkert är familjeskogsbrukare de främsta ambassadörerna för vårt skogsbruk. Det finns all anledning att låta dessa bli mer synliga i omvärlden. Och även på hemmaplan." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "Sveaskog bör hitta sin roll och försvara den"

  Etiketter: Skog
  Om inte Sveaskog hittar och försvarar sin roll finns det risk för att bolaget säljs ut och berikar privata investerare, skriver Pär Fornling i en ledare i Land Skogsbruk: "Om Sveaskog, likt en vindflöjel, låter sig styras av opinionsstormar är det början till slutet. Tvärtom bör bolaget gå före och visa vägen." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • ”Träd fram mot en gemensam värdegrund”

  Etiketter: Skog
  Den breda marknadsföringen av skogsnäringen har fokuserat på hur mycket skog vi har. Det borde också handla om hur mycket mer träd vi kan få, till glädje och nytta för alla, skriver Pär Fornling i en ledare i Land Skogsbruk. ”De många konflikterna i skogsbruket handlar om hur skogen ska brukas, men i botten finns, trots allt, ett gemensamt, passionerat, förhållande till träd. / Land Skogbruk
  Läs mer