Pär Fornling

 • Familjeskogsbrukarna är de bästa ambassadörerna: "Låt dem bli mer synliga"

  Etiketter: Skog
  Beröringsskräcken inför EU gick för långt. Det hade nog varit bättre om Finland och Sverige tillsammans fört in skogsbruket i EU, tagit för sig av nyckelposter och visat vägen. Om vi fått en del bidrag till landsbygdsutveckling med skogliga förtecken hade det inte varit någon nackdel, skriver Pär Fornling i Land Skogsbruks ledare: "Vi är många som är övertygade om skogsbrukets möjligheter att möta framtidens utmaningar. Det räcker inte med att slå sig till ro med den insikten. Helt säkert är familjeskogsbrukare de främsta ambassadörerna för vårt skogsbruk. Det finns all anledning att låta dessa bli mer synliga i omvärlden. Och även på hemmaplan." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "Sveaskog bör hitta sin roll och försvara den"

  Etiketter: Skog
  Om inte Sveaskog hittar och försvarar sin roll finns det risk för att bolaget säljs ut och berikar privata investerare, skriver Pär Fornling i en ledare i Land Skogsbruk: "Om Sveaskog, likt en vindflöjel, låter sig styras av opinionsstormar är det början till slutet. Tvärtom bör bolaget gå före och visa vägen." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • ”Träd fram mot en gemensam värdegrund”

  Etiketter: Skog
  Den breda marknadsföringen av skogsnäringen har fokuserat på hur mycket skog vi har. Det borde också handla om hur mycket mer träd vi kan få, till glädje och nytta för alla, skriver Pär Fornling i en ledare i Land Skogsbruk. ”De många konflikterna i skogsbruket handlar om hur skogen ska brukas, men i botten finns, trots allt, ett gemensamt, passionerat, förhållande till träd. / Land Skogbruk
  Läs mer