pappersmassa

 • SCA höjer massapriset $ 40

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  - Vi ser en stark massamarknad med växande efterfrågan från framför allt mjukpapperskunder, säger SCAs marknadsdirektör massa Henning Ellström. Producentlagren är i balans och produktionsbegränsningar har annonserats från andra leverantörer. Massamarknaden är global och vi har redan sett prisuppgång på andra kontinenter. / SCA
  Läs mer
 • Cellulosabaserad oljeabsorbent väcker nyfikenhet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Utvecklingsföretaget Nordic BioEngineering har i samarbete med Rottneros tagit fram en absorbent baserad på pappersmassa som fungerar som en oljeabsorbent. Den underlättar därför oljesaneringar och eftersom den är vattenresistent kan den även suga upp olja i havet./ Papperochmassa.se
  Läs mer
 • Mörka moln tornar upp sig i den svenska skogen

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogssektorn har drabbats av kraftiga prisfall efter sommaren. Priset på sågade trävaror har pressats en tid, men nu eskalerar fallet och priserna rasar historiskt snabbt på världsmarknaden. Även pappersmassan faller och ser ut att gå en tuff höst till mötes. / Danske Bank
  Läs mer
 • Produktionsprocess för pappersmassa

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I vedråvaran finns de cellulosafibrer som blir till pappersmassa. Produktionsprocessen går ut på att skilja cellulosafibrer från restprodukter. I flera kretslopp tas sedan restprodukterna tillvara, bland annat som energi. Även kemikalier återvinns. Tillverkningen är i hög grad automatiserad och det mesta styrs och övervakas av högteknologisk utrustning. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • Tillverkar bordssalt och gödsel av restprodukter från skogen

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Pappersmassaindustrin släpper årligen ut mer än 100 000 ton kemikalier i havet. Örnsköldsviksföretaget Cinis Fertilizer har utvecklat en teknik för att rena dessa utsläpp och samtidigt tillverka salt och växtnäring som kan säljas. Dessutom kan processen drivas av överskottsenergi från massabruken. Nu bearbetas industrin för att implementera den hållbara tekniken och bygga en första fabrik. / Bizmaker
  Läs mer
 • Metangas ska torka massan i Rottneros bruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I fjol startade Rottneros bruk upp ett anaerobt reningssteg i sin reningsanläggning. Där sker en biologisk nedbrytning av avloppsvatten som...<br /> / Papper & Massa
  Läs mer
 • Stora Enso investerar 150 miljoner för bättre doft

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Fabriken har investerat 150 miljoner kronor i ett system som samlar ihop de illaluktande gaserna, och i stället eldar upp gasen i en panna. / Dagens Industri
  Läs mer
 • ”Flytande skog” kan vara framtidens flygbränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Svartlut är en restprodukt från pappersmassaframställning. Om tre år kan det vara flygjetbränsle. – Det är flytande skog, säger Fredrik Granberg, projektledare vid LTU. / Svt Norrbotten
  Läs mer
 • EUU presenterar: Södra Cell Värö - en toppmodern massafabrik med spetskompetens

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Nära de västsvenska skogarna i Halland ligger Södra Cell Värö. Här produceras pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. Fabriken kan med stolthet presentera sig som ett av världens modernaste sulfatmassabruk. Inom området kompetens ligger Södra Cell i framkant. / Industrinyheter.se
  Läs mer
 • Starkt resultat och ljust marknadsläge för Södra

  Etiketter: Skog
  Södra redovisar ett rörelseresultat om 421 MSEK (400) för det tredje kvartalet. Det starka resultatet beror bland annat på bättre priser och en stabil efterfrågan på såväl pappersmassa som sågade trävaror. Under kvartalet beslutades också om framtidsinriktade satsningar inom ökad trävaruförädling och produktion av biobränsle. / Södra
  Läs mer

Sidor