pappersmassa

 • Produktionsprocess för pappersmassa

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I vedråvaran finns de cellulosafibrer som blir till pappersmassa. Produktionsprocessen går ut på att skilja cellulosafibrer från restprodukter. I flera kretslopp tas sedan restprodukterna tillvara, bland annat som energi. Även kemikalier återvinns. Tillverkningen är i hög grad automatiserad och det mesta styrs och övervakas av högteknologisk utrustning. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • Tillverkar bordssalt och gödsel av restprodukter från skogen

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Pappersmassaindustrin släpper årligen ut mer än 100 000 ton kemikalier i havet. Örnsköldsviksföretaget Cinis Fertilizer har utvecklat en teknik för att rena dessa utsläpp och samtidigt tillverka salt och växtnäring som kan säljas. Dessutom kan processen drivas av överskottsenergi från massabruken. Nu bearbetas industrin för att implementera den hållbara tekniken och bygga en första fabrik. / Bizmaker
  Läs mer
 • Metangas ska torka massan i Rottneros bruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I fjol startade Rottneros bruk upp ett anaerobt reningssteg i sin reningsanläggning. Där sker en biologisk nedbrytning av avloppsvatten som...<br /> / Papper & Massa
  Läs mer
 • Stora Enso investerar 150 miljoner för bättre doft

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Fabriken har investerat 150 miljoner kronor i ett system som samlar ihop de illaluktande gaserna, och i stället eldar upp gasen i en panna. / Dagens Industri
  Läs mer
 • ”Flytande skog” kan vara framtidens flygbränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Svartlut är en restprodukt från pappersmassaframställning. Om tre år kan det vara flygjetbränsle. – Det är flytande skog, säger Fredrik Granberg, projektledare vid LTU. / Svt Norrbotten
  Läs mer
 • EUU presenterar: Södra Cell Värö - en toppmodern massafabrik med spetskompetens

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Nära de västsvenska skogarna i Halland ligger Södra Cell Värö. Här produceras pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. Fabriken kan med stolthet presentera sig som ett av världens modernaste sulfatmassabruk. Inom området kompetens ligger Södra Cell i framkant. / Industrinyheter.se
  Läs mer
 • Starkt resultat och ljust marknadsläge för Södra

  Etiketter: Skog
  Södra redovisar ett rörelseresultat om 421 MSEK (400) för det tredje kvartalet. Det starka resultatet beror bland annat på bättre priser och en stabil efterfrågan på såväl pappersmassa som sågade trävaror. Under kvartalet beslutades också om framtidsinriktade satsningar inom ökad trävaruförädling och produktion av biobränsle. / Södra
  Läs mer
 • Södra ökar exporten till Kina

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Efterfrågan på produkter från svensk skog växer i Kina. Under 2017 har Södra ökat sin försäljning av pappersmassa med över 50 procent. Samtidigt har försäljningen av Södras trävaror i landet ökat stadigt sedan 2010. / Södra
  Läs mer
 • Råvaror till framtidens drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Fettavfall av låg kvalitet, algolja och plastavfall är råvaror för produktion av förnybara drivmedel. För att bredda portföljen använder Neste också tallbeck, en restprodukt som uppstår när tallolja produceras inom massaindustrin. / Processnet
  Läs mer
 • 500 000 drabbade: Så påverkas livet vid inkontinens

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Många drar sig för att skratta eller nysa, andra är rädda för att gå och träna. Några stoppar toalettpapper i byxorna, bävar för långa resor och har svårt med intimiteten eftersom de inte litar på att de kan hålla tätt. Hygienföretaget SCA har gjort en undersökning kring vår tids stora, men tabubelagda, folkhälsoproblem – urinläckage. 500 000 svenskar är drabbade. / SCA
  Läs mer

Sidor