pappersbruk

 • Gödning till skogen av restprodukter från pappersbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  - Biokolet har många positiva effekter på miljön, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet. Våra labbstudier visar att vi genom att berika biokolet får ett mycket effektivt gödningsmedel för skogsplantor. Om vi återför biokolet till skogen så ligger det kvar stabilt under lång tid. På så vis binds kolet och vi får mindre koldioxid i atmosfären, vilket motverkar den globala uppvärmningen. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Svensk skogsindustri känner av vikande global konjunktur

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Skogsindustriernas tredje marknadsrapport för året konstateras att den vikande konjunkturen i framförallt Europa är kännbar för svensk skogsindustri. Sågverken lyckas delvis kompensera detta genom ökade leveranser till nya marknader. Massabruken ökar sin export relativt kraftigt till Kina, men till lägre priser. Pappersleveranserna har hittills minskat med fyra procent jämfört med 2018. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Stora Enso har slutfört avyttringen av sin andel i Dawangs pappersbruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Stora Enso har slutfört den avyttring på 60 procent i det kinesiska Dawang-bruket som meddelades den 25 juli 2019, till sin partner i samriskföretaget, Shandong Huatai Paper. / Industripress
  Läs mer
 • Etteplan ingår i konverteringsprojektet av Stora Ensos pappersbruk i Uleåborg

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Etteplan har vunnit en betydande order från Stora Enso för att konvertera pappersbruket i finska Uleåborg till ett kartongbruk. Enligt avtalet som tecknades under sommaren ansvarar Etteplan för anläggningskonstruktion av virkeshanteringssystemet och fiberlinjen, vilket inkluderar processer, layout, rörledningar, stålkonstruktioner, el, automation, HVAC och VVS samt brandskyddsteknik. / Industripress
  Läs mer
 • Metsä Tissue planerar att investera mer i nyfiberbaserad produktion av mjukpapper i Sverige

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Metsä Tissue, som ingår i Metsä Group, har som en del av Future Mill-programmet ansökt om ett nytt miljötillstånd i Mariestad. Under den första fasen omfattar planen en ny mjukpappersmaskin, ett automatiserat lager och en kontorsbyggnad på pappersbruket i Mariestad. Den potentiella investeringen under den första fasen beräknas till cirka 230 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande./ Metsä Tissue
  Läs mer
 • Arctic Paper miljoninvesterar i polskt bruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Arctic Paper har nu genomfört en investering på 106 miljoner kronor (10 miljoner euro) vid sitt polska bruk i Kostrzyn. Kapaciteten för PM1 i bruket har utökats med 30 000 ton per år och produktportföljen har breddats. Investeringen har fullt ut finansierats av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)./ Branschaktuellt.se
  Läs mer
 • Värna framtidens pappersarbetare

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Branschen står inför en gigantisk generationsväxling. Företag och fack måste hitta strategier för föryngring. / Dagens arbete
  Läs mer
 • Ska bygga ny panna nära pappersbruket

  Etiketter: Skog
  Arctic Paper i Munkedal gör en satsning för att få en effektivare produktion av el. I anslutning till pappersbruket byggs en ny pannanläggning. Dessutom görs en satsning på utbyggd vattenkraft. Satsningarna ska minska utsläppen av koldioxid från verksamheten med cirka 60 procent. / Bohusläningen
  Läs mer
 • 100 dagar svartlutstest – sedan ny fabrik

  Etiketter: Bioenergi
  Som Process Nordic tidigare skrivit om kommer SCA att testa en svartlutsfabrik vid pappersbruket i Obbola. Slår försöket väl ut kan en drivmedelsfabrik komma att byggas. / Processnet
  Läs mer
 • Gasum producerar biogas av spillvatten från Pappersbruket i Nymölla

  Etiketter: Bioenergi, Massa- och pappersindustrin
  Energiföretaget Gasum och Stora Enso har undertecknat ett avtal att om bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla. Anläggningen som byggs och drivs av Gasum kommer att omvandla fabrikens spillvatten till förnybar energi. / Gasum
  Läs mer

Sidor