pappersbruk

 • PulpEye lanserar Covid-19-servicepaket för massabruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För att minimera spridning av Covid-19 är bruken mycket restriktiva med besök som inte är absolut kritiska för produktionen. Dessutom råder på flera håll reserestriktioner, vilka även ändras från tid till annan och försvårar för personliga besök. Därför har mätföretaget PulpEye lanserat ett speciellt servicepaket omfattande veckovisa uppföljningar på distans för att säkerställa funktionen av mätarna. / Papper & Massa
  Läs mer
 • Ortvikens pappersbruk inleder förhandling om korttidspermittering

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Coronapandemin har skapat en stor osäkerhet på tryckpappersmarknaden. Resultatet kan bli att Ortvikens pappersbruk behöver göra temporära stopp och har därmed inlett förhandlingar om möjlig korttidspermittering av personal. / SCA
  Läs mer
 • Vi löööv skogen

  Etiketter: Skog
  På SCA är vi många som känner mycket för skogen. Ja, våra hjärtan slår lite extra för allt mellan frö och furor. Här jobbar vi för en bättre och mer hållbar framtid samtidigt som vi utvecklas och växer med skogen. Läs några av våra lööövstories. / SCA
  Läs mer
 • Gödning till skogen av restprodukter från pappersbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  - Biokolet har många positiva effekter på miljön, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet. Våra labbstudier visar att vi genom att berika biokolet får ett mycket effektivt gödningsmedel för skogsplantor. Om vi återför biokolet till skogen så ligger det kvar stabilt under lång tid. På så vis binds kolet och vi får mindre koldioxid i atmosfären, vilket motverkar den globala uppvärmningen. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Svensk skogsindustri känner av vikande global konjunktur

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsindustriernas tredje marknadsrapport för året konstateras att den vikande konjunkturen i framförallt Europa är kännbar för svensk skogsindustri. Sågverken lyckas delvis kompensera detta genom ökade leveranser till nya marknader. Massabruken ökar sin export relativt kraftigt till Kina, men till lägre priser. Pappersleveranserna har hittills minskat med fyra procent jämfört med 2018. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Stora Enso har slutfört avyttringen av sin andel i Dawangs pappersbruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora Enso har slutfört den avyttring på 60 procent i det kinesiska Dawang-bruket som meddelades den 25 juli 2019, till sin partner i samriskföretaget, Shandong Huatai Paper. / Industripress
  Läs mer
 • Etteplan ingår i konverteringsprojektet av Stora Ensos pappersbruk i Uleåborg

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Etteplan har vunnit en betydande order från Stora Enso för att konvertera pappersbruket i finska Uleåborg till ett kartongbruk. Enligt avtalet som tecknades under sommaren ansvarar Etteplan för anläggningskonstruktion av virkeshanteringssystemet och fiberlinjen, vilket inkluderar processer, layout, rörledningar, stålkonstruktioner, el, automation, HVAC och VVS samt brandskyddsteknik. / Industripress
  Läs mer
 • Metsä Tissue planerar att investera mer i nyfiberbaserad produktion av mjukpapper i Sverige

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Metsä Tissue, som ingår i Metsä Group, har som en del av Future Mill-programmet ansökt om ett nytt miljötillstånd i Mariestad. Under den första fasen omfattar planen en ny mjukpappersmaskin, ett automatiserat lager och en kontorsbyggnad på pappersbruket i Mariestad. Den potentiella investeringen under den första fasen beräknas till cirka 230 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande./ Metsä Tissue
  Läs mer
 • Arctic Paper miljoninvesterar i polskt bruk

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Arctic Paper har nu genomfört en investering på 106 miljoner kronor (10 miljoner euro) vid sitt polska bruk i Kostrzyn. Kapaciteten för PM1 i bruket har utökats med 30 000 ton per år och produktportföljen har breddats. Investeringen har fullt ut finansierats av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)./ Branschaktuellt.se
  Läs mer
 • Värna framtidens pappersarbetare

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Branschen står inför en gigantisk generationsväxling. Företag och fack måste hitta strategier för föryngring. / Dagens arbete
  Läs mer

Sidor