Paper Province

  • Paper Province kan ge stöd till dina klimatsmarta idéer

    Etiketter: Massa- och pappersindustrin
    Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har delat ut två miljoner kronor till värmländska Paper Province samt industriklustren Triple Steelix i Bergslagen och Processum i Västernorrland. Pengarna ska användas för att hjälpa enskilda idébärare och innovatörer, som har klimatsmarta idéer. Bidrag på upp till 50.000 kronor kan delas ut för varje enskilt projekt eller idé. / Packnews
    Läs mer
  • Låt Värmland bli pilotregion för skoglig bioekonomi!

    Etiketter: Massa- och pappersindustrin
    Sverige har ställt in siktet på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom omställning till en biobaserad ekonomi. Men det är i regionerna det händer. Värmland har stora möjligheter att gå före och bli en region som visar vägen framåt. Låt därför Värmland bli pilotregion för skoglig bioekonomi! / Paper Province
    Läs mer
  • Sök sommarjobb på Gruvöns bruk

    Etiketter: Massa- och pappersindustrin
    Sommaren närmar och med den semestertider. Är du över 18 år och på jakt efter sommarjobb? BillerudKorsnäs Gruvöns bruk i Grums har ett stort antal spännande yrken att söka. Missa inte sista ansökningsdag – den 28 februari. / Paper Province
    Läs mer
  • I Karlstad blir skogsindustriella forskningsprojekt till konstverk

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Värmländska företagsklustret Paper Province och Karlstads universitet har arrangerat en utställning i Karlstad, där skogsindustriella forskningsprojekt ställs ut som konstverk. Syftet med utställningen, som finns på stadens kongress- och konferenscenter Karlstad CCC, är att ge näringslivet en inblick i vilken forskning, som bedrivs och hur den kan användas för att stärka företagens konkurrenskraft. / Packnyheter
    Läs mer
  • Pöyry hjälpte startupföretag hitta industriell partner

    Etiketter: Massa- och pappersindustrin
    Ett innovativt startupföretag och en ledande eukalyptusmassaproducent, Fibria från Brasilien, har funnit varandra med hjälp av vårt medlemsföretag Pöyry. "Vårt globala nätverk och starka relationer med stora skogsföretag ger oss möjlighet att hitta rätt partner för olika behov och koppla samman nystartade företag och investerare med gemensamma fördelar”, säger Petri Vasara, Vice President Management Consulting på Pöyry. / Paper Province
    Läs mer
  • Fossilfria laminat i förpackningar snart verklighet

    Etiketter: Massa- och pappersindustrin
    Paper Province deltar i ett spännande projekt med syfte att utveckla en testbädd för fossilfria laminat, det vill säga den skyddande barriär som finns i förpackningar närmast livsmedlet. / Packnet
    Läs mer
  • Avtal banar väg för en fossilfri fordonsflotta

    Etiketter: Bioenergi
    RenFuel som tillverkar miljövänliga drivmedel inleder ett samarbete med Rottneros. Under 2018 ska Rottneros börja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test- och pilotanläggning i Bäckhammar. / Paper Province
    Läs mer
  • Restprodukter blir biovätgas och bioplast

    Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
    Paper Province deltar i ett projekt där restprodukter från pappersbruk återanvänds på ett nytt sätt. Faller det väl ut kan bruken i framtiden producera både biovätgas och bioplast. "Det här är ett första steg på vägen. Vi får en indikation om det fungerar", säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province./ Paper Province
    Läs mer
  • Utbildning: Från stock till kartong 3-4 maj

    Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
    Packaging Greenhouse ger 2-dagarskursen "Från stock till kartong" den 3-4 maj. Syftet med utbildningen är att ge dig förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur produktionskedjans olika delar hänger samman. Utbildningen hålls både på BillerudKorsnäs Gruvöns bruk och på Stora Enso Skoghalls bruk./ Paper Province
    Läs mer
  • Restprodukter omvandlas till biovätgas och bioplast

    Etiketter: Bioenergi
    I ett pågående forskningsprojekt, där bland annat Värmlandsbaserade klustret Paper Province och forskare från Lunds universitet deltar, återanvänds restprodukter från pappersbruk på ett nytt sätt. Faller det väl ut kan bruken i framtiden producera både biovätgas och bioplast. / Packnews
    Läs mer

Sidor