Östergötland

 • Markägaren är med hela vägen

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen Östergötland fattar inte beslut om naturreservat mot ägarens vilja. Processen att bilda naturreservat är noggrann och ibland ganska utsträckt i tiden för att alla steg ska bli riktiga. Markägaren är med i processen från start till mål. / Corren.se
  Läs mer
 • Dovskötselområde på försök

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ljung-Stjärnorps dovskötselområde i Östergötland var från början ett älgskötselområde. Men när även dovvilt och vildsvin etablerat sig räcker den naturliga födan inte längre till. Nu tar medlemmarna ett helhetsgrepp om viltfrågan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Markägare bröt mot allemansrätten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En markägare har olovligt utestängt allmänheten från sin mark nära en sjö genom att sätta upp skyltar om "privat mark" vid en väg. Nu kräver Länsstyrelsen Östergötland att vägskyltarna tas bort. / Corren
  Läs mer
 • Danske Bank startar skogs- och lantbrukscenter i Södermanland-Östergötland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Danske Bank har en lång och stark relation till Sveriges många skogsägare och lantbruksföretag. I dag har banken 20 skogs- och lantbruksspecialister med erfarenhet och kompetens att möta branschens mest krävande kunder. Sedan den 1 februari har fem av dessa experter från regionen Södermanland-Östergötland samlats i ett nybildat AgriCenter i Linköping. / Danske Bank
  Läs mer
 • Sökes: Nya ägare till sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Trots stora investeringar de senaste åren ska Rörvik Timber sälja sågverken i östgötska Boxholm och Linghem, samt småländska Myresjö. / SVT Öst
  Läs mer
 • Ljus framtid för jobb inom skog

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogen är en framtidsbransch vad gäller jobb. Det framhåller Marit Bohlin, ordförande i LRF Ungdomen i Östergötland. – Det är en generationsväxling på gång inom skogen och skogsindustrin så det behövs påfyllning med arbetskraft, fastslår hon. / LP
  Läs mer
 • Räddningstjänsten rustar för fler skogsbränder

  Etiketter: Skog
  Försäkringskostnaderna för skogsbränder i Östergötland och Småland blev drygt tre miljoner kronor under årets första sex månader. Det kan jämföras med drygt 400 000 under samma period förra året. / SR P4 Kronoberg
  Läs mer
 • Svenska ekar får nytt liv med EU-pengar

  Etiketter: Skog
  30 värdefulla ek-områden i södra Sverige ska restaureras med EU-pengar. Projektet har en budget på 80 miljoner kronor. Projektet ska pågå i sex år och genomföras av länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Blekinge samt Linköpings kommun. / Statskoll
  Läs mer
 • Ytterligare satsning på ekologisk hållbarhet i Östergötland

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den hållbara näringslivsutvecklingen i Östergötland stärks nu ytterligare genom kommunikationsprojektet ”Vi Gör´t” där man samlar goda exempel på vad som görs inom miljöteknik, gröna näringar och hållbarhetsfrågor. Bakom satsningen står Region Östergötland, Cleantech Östergötland, Energikontoret Östra Götaland och Vreta Kluster. / Vreta Kluster
  Läs mer
 • Trähus utmanar betongen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Genom ny byggteknik med massiva träblock byggs nu allt mer flerfamiljshus i trä. I Östergötland finns just nu två projekt där den nya miljövänliga trenden har sats i fokus. / Svt Nyheter Öst
  Läs mer

Sidor