Oreskogarna

  • Gemensamt projekt om Oreskogarnas brukande och bevarande

    Etiketter: Skog
    Ores skogar ligger i den nordligaste delen av Rättviks kommun. Här har både myndigheter, skogsbolag och ideell naturvård sedan flera år tillbaka identifierat höga naturvärden. För att få ett helhetsgrepp kring de värden som finns och skapa en gemensam plan för brukande och bevarande startas nu ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveaskog. / Länsstyrelsen Dalarnas län
    Läs mer