områdesskydd

 • Få nya områdesskydd bildades under år 2020

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens bildande av områdesskydd fortsätter att ligga på en låg nivå. Arealen skog som skyddas genom naturvårdsavtal eller biotopskydd per år har minskat med närmare en tredjedel de senaste två åren. Under år 2020 bildades 123 nya biotopskyddsområden och 45 nya naturvårdsavtal, vilket är de former av formellt skyddad skog som Skogsstyrelsen bildar. Totalt omfattar de nya områdesskydden drygt 1 000 hektar produktiv skogsmark. Det kan jämföras med genomsnittet de senaste 20 åren som ligger på närmare 3 000 hektar per år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • VÄSTERBOTTEN: På väg mot 400 naturreservat i länet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länsstyrelsen har beslutat om 15 nya naturreservat i år och nu finns totalt 383 naturreservat i Västerbottens län. Skarvsjömyrarna som ligger i Storumans och Vilhelmina kommuner är ett av de nya naturreservaten i år. - Det är ett jättestort vildmarksområde och det är ett av länets absolut värdefullaste myrområden, berättar Anna Hallmén på Länsstyrelsen./ Sveriges Radio - P4 Västerbotten
  Läs mer
 • DEBATT: ”Artskyddet hindrar skogsbruket”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Myndigheternas tolkning av Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurklor och områdesskydd innebär i praktiken att skogsägare inte kan bruka sin mark och förlorar rätt till ersättning. Det skriver Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna./ Miljö & Utveckling
  Läs mer
 • Utveckla områdesskyddet

  Etiketter: Skog
  Arbetet med skydd av skog har genom åren varit laddat och fyllt med konflikter. När nu Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har reviderat strategierna för formellt skydd av skog hoppas Norras medlemschef, Jonas Eriksson, att de nya strategierna kan minska konflikterna i skogen och att fler skogsägare kan få ersättning för sina nyckelbiotoper. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skydd på markägarens villkor

  Etiketter: Skog
  I kölvattnet av den senaste tidens stora diskussioner om problematiken kring områdesskydd vänder vi blicken mot Norge där reglerna för inlösen av skyddsvärd skog skiljer sig betydligt från de svenska. I grannlandet är det helt frivilligt om man vill att ens skog ska lösas in eller inte – och systemet verkar fungera bra. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Kronobergs län har fått sina två första KOMET-reservat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länsstyrelsen har fattat beslut om två nya naturreservat, Hökhult utanför Älmhult och Skärgöl utanför Kosta. I och med det får Kronobergs län sina två första reservat inom ramen för KOMET-programmet, ett projekt som går ut på att det är markägaren och inte staten som tar initiativ till områdesskydd./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Ändringar i Skogsstyrelsens allmänna råd om områdesskydd

  Etiketter: Skog
  Bedömningen av om ett område uppfyller kriterierna för biotopskydd kommer att underlättas av ändringarna som träder i kraft 1 november. Efter en översyn av Skogsstyrelsens arbete med biotopskydd har en ändring till 7 kap. § miljöbalken (1998:808) och 6 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera beslutats av Skogsstyrelsens styrelse. / Skogsstyrelsen
  Läs mer