Nyhammar

  • Stora satsningar vid Svenska Skogsplantors plantskola i Nyhammar invigda

    Etiketter: Skog
    Nyligen invigdes tre viktiga framtidssatsningar vid Stakhedens plantskola i Nyhammar, utanför Ludvika. Under senaste året har Svenska Skogsplantor, som ingår i statliga Sveaskog, investerat mer än 20 MKR i att utveckla och effektivisera plantskolan. / Svenska Skogsplantor
    Läs mer