nyckelbiotop

 • Nyckelbiotoper och äganderättsfrågor – Strömsundsbor bjuds in till möte om skogen

  Etiketter: Skog
  Den 14 februari, bjöds invånare i Strömsund med omnejd in till en kväll angående skog och lokala arbetstillfällen. Mötet började klockan 18.00. Representanter från Norrskog, LRF och Strömsunds kommun deltog på mötet. / LT
  Läs mer
 • Kräver ny politisk inriktning

  Etiketter: Skog
  Norra efterlyser en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och som inte straffar skogsägare som skapar höga naturvärden. Vi måste tillbaka till den ursprungliga tanken om att nyckelbiotoperna ska vara de högsta naturvärdena i landskapet och att det ska vara mindre områden. Ingen ska mot sin vilja och utan ersättning hindras att bruka sin skog. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Seminarium om nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Nu finns förslag på hur arbetssätten med nyckelbiotoper kan utvecklas. Den 30 november arrangerar Skogsstyrelsen ett seminarium i Stockholm för att ge insyn och möjlighet att lämna synpunkter. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skog ser skogsägare som klimathjältar

  Etiketter: Skog
  Skogsägare ska få ersättning för den skog som sätts ur bruk genom nyckelbiotoper och det finns en öppning till att även artskyddsförordningen ses över. Det var två viktiga uttalanden som Norras delegation fick med sig under onsdagens träff med miljöministern Karolina Skog. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Höstexkursion med högt till tak

  Etiketter: Skog
  Klyfta? Riksdagspolitikerna i panelen var förvånansvärt ense, men åhörarna tyckte ofta annorlunda. På årets Höstexkursion diskuterades viltförvaltning, nyckelbiotoper och många andra heta skogsfrågor. / Skogen.se
  Läs mer
 • Regeringsförslag om nyckelbiotoper slår mot landsbygden

  Etiketter: Skog
  Regeringens förslag om att satsa 20 miljoner kronor om året under en tioårsperiod för att inventera nyckelbiotoper i landets skogar kan få stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin, för klimatarbetet och för landets skogsbönder. / LRF
  Läs mer
 • Kraftfull satsning på inventering av nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I regeringens budgetförslag i miljöfrågor som presenterades i dag, finns 200 miljoner kronor avsatta under tio år för inventering av nyckelbiotoper. Det här är något som Skogsstyrelsen lyft fram behovet av under en längre tid. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Seminarium 29 september: Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

  Etiketter: Skog
  KSLA och Skogsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om samverkansprocessen rörande nyckelbiotoper. Seminariet syftar till att ge insyn och möjlighet att bidra till arbetet med nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige. / KSLA
  Läs mer
 • FSC gör skillnad i Finlands skogar

  Etiketter: Skog
  En studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Finlands skogar. De viktigaste bidragen gäller bevarande av olika livsmiljöer för hotade arter, större nyckelbiotoper och kantzoner mot sjöar och vattendrag. Viktiga bidrag är också att biologiskt värdefulla träd lämnas vid avverkning och att blandskog främjas. Effekten av FSC:s regelverk för biologisk mångfald har jämförts gentemot den finska lagstiftningens krav för skogsbruk och analyserats utifrån vetenskaplig litteratur. / FSC
  Läs mer
 • Hem till skogsägaren - och en tur till artrika Färnebofjärden

  Etiketter: Skog
  Vi sänder från en skog i Jämtland på lördag 20/5 . Det är i de här nordvästra skogarna som Skogsstyrelsen tidigare i vår pausade letandet efter nya nyckelbiotoper. Det beslutet blev startskottet för en livlig skogsdebatt. Men hur ser en privat skogsägare på naturvård i skogen och vilket ansvar som följer med att äga skog? / SR Naturmorgon
  Läs mer

Sidor