nyckelbiotop

 • Åtgärdspaket rörande nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens styrelse fastställde idag på förslag av generaldirektör Herman Sundqvist ett åtgärdspaket om nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. I syfte att säkerställa kunskapsinhämtande fortsätter nu Skogsstyrelsen inventering av områden med nyckelbiotopskvalitet och andra skogar med höga naturvärden i området. Parallellt förstärks arbetet med metodutveckling för målet att slutföra processen redan 2017. Under tiden avgränsas inte några nya områden som nyckelbiotoper. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny rapport: Nyckelbiotoper viktiga för den biologiska mångfalden

  Etiketter: Skog
  Nyckelbiotoper innehåller många arter som visar på höga naturvärden. De flesta av arterna finns bara i några få områden och då oftast i litet antal. Det visar Skogsstyrelsens nya uppföljning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Utveckla områdesskyddet

  Etiketter: Skog
  Arbetet med skydd av skog har genom åren varit laddat och fyllt med konflikter. När nu Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har reviderat strategierna för formellt skydd av skog hoppas Norras medlemschef, Jonas Eriksson, att de nya strategierna kan minska konflikterna i skogen och att fler skogsägare kan få ersättning för sina nyckelbiotoper. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Naturvärden i nordväst ska skyddas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige innebär inte att det är fritt fram att avverka i skog med höga naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ge Skogsstyrelsen mer resurser

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens beslut att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har mötts av starka reaktioner från miljörörelsen. Norra, som deltar i Skogsstyrelsens samverkansprocess kring nyckelbiotoper, välkomnar myndighetens beslut och kommer att vidta särskilda åtgärder för att pausen ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. / Norrskog
  Läs mer
 • 16 miljoner till kunskap om nyckelbiotoper, diken, äganderättsanalys och 19 andra projekt

  Etiketter: Skog
  Med finansiering från Skogssällskapet ska bland annat äganderätten analyseras, kunskap om nyckelbiotoper sammanställas, brandens påverkan på markvegetationen undersökas och en metod för att prioritera vilka diken som behöver underhåll för att öka trädens tillväxt tas fram. 22 projekt får i år sammanlagt 16 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogsägare är maktlösa mot nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  När Skogsstyrelsen inventerat ett område som nyckelbiotop blir skogen obrukbar och fastighetsägaren kan inget göra. / SVT Jämtland
  Läs mer
 • Start för samverkan om nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Den 7 februari startar Skogsstyrelsen en samverkansprocess för det fortsatta arbetet med nyckelbiotoper. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tänk på kanteffekten vid avverkning runt nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Nyckelbiotoper – små skogsområden med höga naturvärden – kan fungera som livsrum på längre sikt för naturvårdsintressanta svampar som lever av död ved. Men skogsägare behöver i så fall ta hänsyn till de negativa kanteffekter som uppstår vid avverkning i anslutning till en nyckelbiotop, visar ny forskning finansierad av Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Samverkan om nyckelbiotoper ska lösa upp knutar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen bjuder nu in till en bred samverkansprocess för att skapa samsyn kring hur arbetet med de viktiga nyckelbiotoperna kan utvecklas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor