nyckelbiotop

 • Replik: Helt orimligt att skogsägarna ska stå för notan

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsstyrelsen uttrycker sig entusiastiska i Västerbottens-Kuriren över det ”unika” regeringsuppdrag om att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i de svenska skogarna. Myndigheten skriver bland annat att skogsföretag själva genomför och är med och finansierar delar av inventeringen, samt att inventeringen kommer att göras med en utvecklad metod. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Debatt: Upphäv Skogsstyrelsens inventeringsuppdrag

  Etiketter: Skog
  Uppdraget att inventera nyckelbiotoper strider mot såväl grundlagen som Förvaltningslagen, anser jägmästaren och skogsägaren Sverker Liden. / ATL
  Läs mer
 • Replik: "Skogsstyrelsen ger förutsättningar för stärkt skogscertifiering"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsens arbete med inventering av nyckelbiotoper, med högre krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, ger förutsättningar att stärka naturvårdsarbetet. Tvärtemot vad BirdLife hävdar, tror vi det ökar möjligheten för en bra balans mellan produktion och miljö, skriver generaldirektör Herman Sundqvist. / Altinget
  Läs mer
 • Debatt: "Skogsstyrelsens agerande innebär en tillbakagång"

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens besked om att införa skilda nivåer för nyckelbiotoper i olika delar av landet var förvånande och kan få allvarliga konsekvenser för FSC-samarbetet. Myndighetens ledning klarar inte längre att balansera produktionsmålet mot miljömålet, skriver BirdLife Sveriges Lotta Berg, Christer Johansson och Åke Persson. / Altinget
  Läs mer
 • Högre krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige

  Etiketter: Skog
  Det kommer att ställas högre krav för att en skog ska klassas som en nyckelbiotop i nordvästra Sverige, jämfört med övriga landet. Det står klart sedan regeringen nu preciserat uppdraget till Skogsstyrelsen att göra en nationell inventering. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regeringens beslut om nyckelbiotoper är oacceptabelt för Sveriges skogsägare

  Etiketter: Skog
  Med beslutet om inventering av nyckelbiotoper går regeringen helt emot skogsägarrörelsens förslag om hur vi skapar rättssäkerhet i skogen. Regeringen förstärker dessutom inriktningen att den som tagit störst hänsyn till miljön drabbas negativt. Sveriges samlade skogsägarrörelse kräver att inventeringen som den är utformad i regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen stoppas. / LRF
  Läs mer
 • Bruka natur är bra, inte dåligt

  Etiketter: Skog
  Medan diskussionen gällande nyckelbiotoper pågår förbereder staten nästa steg i markkonfiskation. Genom en enkel manöver kommer 900 000 hektar prima skogsmark blötläggas med förespeglingen att det krävs för klimatet. Det handlar inte om logik utan om politik. Det privata ägandet får återigen stå tillbaka till förmån för de allmänna. / nwt.se
  Läs mer
 • Nyckelbiotoper och äganderättsfrågor – Strömsundsbor bjuds in till möte om skogen

  Etiketter: Skog
  Den 14 februari, bjöds invånare i Strömsund med omnejd in till en kväll angående skog och lokala arbetstillfällen. Mötet började klockan 18.00. Representanter från Norrskog, LRF och Strömsunds kommun deltog på mötet. / LT
  Läs mer
 • Kräver ny politisk inriktning

  Etiketter: Skog
  Norra efterlyser en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och som inte straffar skogsägare som skapar höga naturvärden. Vi måste tillbaka till den ursprungliga tanken om att nyckelbiotoperna ska vara de högsta naturvärdena i landskapet och att det ska vara mindre områden. Ingen ska mot sin vilja och utan ersättning hindras att bruka sin skog. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Seminarium om nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Nu finns förslag på hur arbetssätten med nyckelbiotoper kan utvecklas. Den 30 november arrangerar Skogsstyrelsen ett seminarium i Stockholm för att ge insyn och möjlighet att lämna synpunkter. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor