Norrskog

 • Välkommen till skogsriket Medelpad!

  Etiketter: Skog
  Jag vill som ordförande för skogsägarföreningen Norrskogs medlemmar hälsa Hembygdsförbundets riksstämma välkommen till Sundsvall och skogsriket Medelpad. Stämman har temat Skogen, och ingen plats kan då passa bättre att hålla stämma på än Sundsvall, skogsriket Medelpads huvudstad.
  Läs mer
 • I Kramfors är kvinnorna i majoritet

  Etiketter: Skog
  I Kramfors skogsbruksområde inom Norrskog är det fler kvinnor än män i styrelsen. Ett idogt arbete ligger bakom och resultatet har blivit en öppnare förening. / ATL
  Läs mer
 • Göran Espmark fick Silverkvisten

  Etiketter: Skog
  Vid Norrskogs stämma i Trångsviken den 14 maj tilldelades Göran Espmark, ordförande i Strömsunds sbo, föreningen Skogens utmärkelse "Silverkvisten". Prisutdelare vid stämman var styrelseledamot Marie Simonsson. / Norrskog
  Läs mer
 • Positivt kassaflöde och ökande virkesvolymer för Norrskog under 2012

  Etiketter: Skog
  Koncernen Norrskogs nettoomsättning uppgick till 1 809 MSEK (1 824 MSEK år 2011) och det operativa rörelseresultatet för året blev -42 MSEK (19 MSEK år 2011). Mer information finns i årsredovisningen. / Norrskog
  Läs mer
 • Specialsortiment ur massaved och naturhänsyn vid Kvarnån

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Norrskog anordnade skogsdag med temat ”Specialsortiment ur massaved och naturhänsyn vid känsliga vattenmiljöer” i Kvarnå utanför Junsele den 5:e februari. Vi besökte en avverkning som gränsade mot Kvarnån, där vi tagit ut björkkubb, stängselstolp till Fyrås trä och klen granstolp till Stavagran AB. / Norrskog
  Läs mer
 • Specialsortiment ur massaved och naturhänsyn vid Kvarnån

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Norrskog anordnade skogsdag med temat ”Specialsortiment ur massaved och naturhänsyn vid känsliga vattenmiljöer” i Kvarnå utanför Junsele den 5:e februari. Vi besökte en avverkning som gränsade mot Kvarnån, där vi tagit ut björkkubb, stängselstolp till Fyrås trä och klen granstolp till Stavagran AB. / Norrskog
  Läs mer
 • Debatt: Vi vill ha ett ord med i laget

  Etiketter: Skog
  Det är många som just nu har åsikter om hur de svenska skogarna ska brukas och inte brukas, regleras och inte regleras. Vi som äger skog vill också ha ett ord med i laget. Drygt hälften av Sveriges skogsmark ägs faktiskt av enskilda människor av kött och blod. Vi 330 000 skogsägare har förstås många olika mål, ambitioner och sätt att bruka vår skog. / st.nu
  Läs mer
 • Miljonstöd till information om skogsbilvägar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under 2013 kommer nya avsnitt om skogsbilvägar att växa fram på Kunskap Direkts plattform. Satsningen stöttas med drygt en miljon kronor, där EUs landsbygdsprogram står för huvuddelen via Skogsstyrelsen. En del av stödet kommer också från Södras och Norrskogs forskningsstiftelser. / SkogForsk
  Läs mer
 • Norrskog finns för sina medlemmar

  Etiketter: Skog
  Norrskog finns till för sina medlemmar. Genom att säkerställa avsättningen för virke till bra priser över tiden ger Norrskog mervärde för sina medlemmar. Detta sker genom att medlemmarna får tillgång till hela kedjan av tjänster från plant till planka inklusive att säkerställa avsättning för sitt virke både i hög- och lågkonjunktur, såväl som under extraordinära förhållanden som stormar, skadedjursangrepp med mera. / st.nu
  Läs mer
 • Vinst för Norrskogs sågar

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  – Ja, vårt halvårsbokslut kommer att visa ett plus på tio miljoner kronor för NWP och det är vi väldigt stolta och glada över. Jämfört med många andra i branschen har vi klarat oss väldigt bra, säger Janne Björck, vd för Norrskog. / st.nu
  Läs mer

Sidor