Norrskog

 • Skogsdag tema rågångar (praktik)

  Etiketter: Skog
  Vi tar dig med på dag två på tema rågångar och nu gäller det praktiska övningar i fält. / Norrskog
  Läs mer
 • Hållbarhetsavtalet Träkronan

  Etiketter: Skog
  Med Norrskogs nya hållbarhetsavtal Träkronan kan vi tillsammans optimera din skog och avkastning för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. / Norrskog
  Läs mer
 • Från Julia till Julia

  Etiketter: Skog
  Sverige är ett mycket avlångt land med stora avstånd. Förutsättningarna för att bedriva skogsbruk varierar följaktligen en hel del mellan områden. Följ med Skogsmagasinet på ett besök hos Julia och Julia, två skogsinspektorer som gör samma jobb utifrån helt olika utgångspunkter. Den ena i Härnösand och den andra i Överkalix. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Start för nyckelbiotopsinventering

  Etiketter: Skog
  I maj fick Skogsstyrelsen regeringsuppdraget att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Under hösten 2018 går startskottet för inventeringen som beräknas pågå i tio år. Skogsmagasinets näringspolitiska redaktör Jonas Eriksson reder ut begreppen och beskriver hur arbetet är tänkt att genomföras. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Välkommen till skogspolitisk debatt i Stockholm

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skogsägarna och Norrskog välkomnar dig som är skogsägare och boende i Stockholmsregionen till en paneldebatt med riksdagspartiernas skogstalespersoner på Gröna Lund den 28 augusti. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • Äganderätt, frihet och brukad skog för hållbar utveckling

  Etiketter: Skog
  Ta del av principdeklarationen från Sveriges skogsägare! / Norrskog
  Läs mer
 • Timmerkörarna tar över Norrskogs rundvirkestransporter

  Etiketter: Skog
  Norrskog och Timmerkörarna AB har tecknat ett långsiktigt transportavtal från 1 augusti 2018. Då tar Timmerkörarna över ansvaret för all transport av rundvirke inom hela Norrskogs verksamhetsområde. Inriktningen är att de åkeriföretag som kör idag i möjligaste mån skall fortsätta köra för Norrskog även i framtiden./ Norrskog
  Läs mer
 • Norrskog vidare till final i Europa

  Etiketter: Skog
  Norrskogs app för skogsägare har kvalificerat sig till final i en innovationstävling i EU. Innovationstävlingen är utlyst av den europeiska organisationen för kooperativa lantbruksföretag, Cogeca. 16 oktober presenteras vinnaren för 2017. Norrskog har nominerats till den europeiska tävlingen av LRF, Lantbrukarnas riksförbund. / Norrskog
  Läs mer
 • Norrskog i digitaliseringens framkant

  Etiketter: Skog
  Norrskogs app för skogsägare har kvalificerat sig till final i en innovationstävling i EU. En jury har utsett Norrskogs bidrag till en av kvarvarande finalister./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Nya planer vid Sikåsområdet

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nyttjande av området som järnvägsterminal, uthyrning av kontorslokaler samt direktförsäljning av trävaror till medlemmar och företag. Det är några av planerna för sågverksområdet i Sikås. 32 av 37 medarbetare har fått nya jobb eller utbildning, de allra flesta i närområdet. / Norrskog
  Läs mer

Sidor