Norra Skogsägarna

 • Lämna offerkoftan hemma!

  Etiketter: Skog
  Varför hamnar vi alltid i försvarsposition och måste klarlägga att vi inte alls skövlar skogen? Och varför tror så många att ”bruka” och ”förbruka” är samma sak? På ledarplats förklarar Norras vd Pär Lärkeryd sitt tillvägagångssätt för att kringgå missuppfattningar vid diskussioner om skogsbruk. / Skogsmagasinet
  Läs mer
 • "Norras agerande gynnar inte skogsägarna"

  Etiketter: Skog
  Norras medlemmar och ägare tycker tydligen att en samlad skogsägarrörelse har råd med dubbla kontor och organisationer på flera ställen. Vi anser inte det och är mycket förundrade, säger Gunnar Heibring, Norrskogs ordförande./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Per Lärkeryd: "Bort med kommittéer för jämställt"

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Per Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna är helt emot jämställdhetskommittéer. - Det är det första jag brukar avskaffa när jag blir chef. / Norrbottens affärer
  Läs mer
 • Hon skriver böcker för skogsägarbarn

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Norra Skogsägarna ger ut barnboken "Hjalmar i morfars skog". Vi ställde några frågor till författaren Ulla Nordlinder. / Skogsland
  Läs mer
 • Vädjan till Charlotta Riberdahl

  Etiketter: Skog
  Ledaren är direkt riktad till den statliga utredaren Charlotta Riberdahl, som fått i uppdrag att föreslå förändringar i skogsvårdslagstiftningen. Norras vd Pär Lärkeryd ber henne beakta att ökad byråkrati försvårar för familjeskogsbruket: ”Skogen ropar efter mångfald och inte byråkratisk enfald.” / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Premiär för barnboken med skogliga äventyr

  Nu lanserar Norra den första boken i en serie barnböcker med skoglig anknytning. Boken "Hjalmar i morfars skog" är skriven av författaren Ulla Nordlinder och är illustrerad av Gunilla Guldbrand. Boken är tryckt i Umeå och ges ut på eget förlag. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norras affärer anpassas till kvinnor

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna anpassar affärerna till kvinnliga skogsägare. Skälet är att nya skogsägare ofta är över 50 år och att kvinnor i den generationen sällan fått lära sig något om skogsbruk. – Våra nya tjänster kräver inga skogskunskaper, säger Norras vd Pär Lärkeryd./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Rekordvolymer och ökat medlemsantal

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna växer stadigt! Under verksamhetsåret 2015 har skogsägarföreningen levererat rekordvolymer av sågade trävaror och cellulosafiber. Därtill har både inmätt virkesvolym och nettoomsättning ökat något samtidigt som medlemsantalet vuxit rejält. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Ny app förbättrar miljöhänsynen i skogen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lanserar nu ”Norra Entreprenör” – en hely ny applikation som hjälper skogsmaskinförare att förbättra miljöhänsynen genom att undvika körskador och underlätta egenkontrollen efter utförd avverkning. / Norra
  Läs mer
 • Stort jämställdhetspris till Norra Skogsägarna

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Norra Skogsägarna har i dag tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Den prestigefyllda utmärkelsen togs emot av skogsägarföreningens vd Pär Lärkeryd under Jämställdhetsdagarna i Malmö, en årlig nationell konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. / Norra Skogsägarna
  Läs mer

Sidor