Norra Skogsägarna

 • Skogen och det nya klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna innebär att skogsägare i norra Sverige får en positiv tillväxtökning av skogen. Men skadeinsekter, stora mängder blötsnö, ökad risk för vårfrost och brist på tjäle ökar också. Sammantaget blir detta ett kraftigt hot mot tillväxten. Det gäller därför att skaffa kunskap för att både kunna möta och mota klimatförändringarnas effekter. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogsägarstrategier- ett framtidsval

  Etiketter: Skog
  Norra har utvecklat den unika tjänsten Skogsägarstrategi för att hjälpa privata skogsägare med framtidens val. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Upp och ner blir rätt och lätt

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Skogen är den perfekta platsen för att inspirera ett barn att öva, utmana och utveckla sin rörelseförmåga och därmed också sin hjärna. Att hänga upp och ner, hoppa över stock och sten och röra sig på ojämn mark gör att hjärnan får rätt bensin för att orka lära sig teoretiska saker. Det menar både specialpedagoger och idrottsvetare. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • När farligt blir roligt och tryggt

  Etiketter: Skog
  Skogskollo för tjejer växer så det knakar. Konceptet som började i Västerbotten 2012 arrangeras nu på en rad platser i landet. Tanken är att öka intresset för skog bland tjejer och samtidigt göra skogsbranschen mer jämställd. Under två dagar i juni fick ett gäng tjejer i mellanstadiet uppleva skogen på nära håll när Skogskollo för första gången arrangerades för nyanlända. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Händelserik trävarumarknad

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Trävarumarknaden är glödhet. Efterfrågan på sågade trävaror ökar i världen och de svenska sågverken är på väg mot de bästa resultaten på många år. Marknadschef Erik Eliasson menar att under hans tio år på Norra är det få perioder som har varit så bra som första halvåret 2017. Men med dollarkursens djupdykning under under sommaren har glädjeyran kommit av sig. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Skogsbarnen nominerade till Publishingpriset

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogsbarnen - nominerade till Publishingpriset
  Norras skogliga äventyrsböcker, Skogsbarnen, har nu nominerats till Publishingpriset. Böckerna, som vänder sig till barn i åldrarna 6-9 år, har nominerats i kategorin reportage och berättelse. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Dags för politiskt klarspråk

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Med ett år kvar till valet är det hög tid att våra politiker börjar prata klarspråk om vad de vill med skogen och landsbygden. Så här långt får nämligen Norras vd Pär Lärkeryd det inte att gå ihop. Samtidigt som alla vet att skogen är viktig både för klimatfrågan och för välfärdsbygget, så gör man det allt svårare för privata skogsägare att utöva skogsbruk. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Vildare väder att vänta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Enligt SMHI:s klimatexpert Gunn Persson kommer framtidens väder att bli både varmare och blötare samtidigt som havsnivåerna fortsätter att stiga. Växthuseffektens uppvärmning av vår planet ändrar både de nederbörds- och temperaturförhållanden som vi nordbor är vana vid att ha. Den utvecklingen påverkar såväl skog som människor. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Dragkamp om skogen

  Etiketter: Skog
  Den brukade skogen är en central pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle. Inom regeringskansliet verkar det dock pågå en dragkamp om skogen, vilket leder till att nödvändiga beslut uteblir. Jonas Eriksson menar att det nu är dags för regeringen att visa ledarskap i skogsfrågorna och skyndsamt presentera ett svenskt skogsprogram. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Dags att ta fram kompassen

  Etiketter: Forestry
  Klimatet förändras snabbt och för oss i Sverige innebär det att vi kan förvänta oss stora kast mellan häftiga stormar, kraftiga torrperioder och extrema skyfall. I ledaren anser Pär Lärkeryd att regeringen nu måste ta fram kompassen och visa vägen mot en framtida konkurrenskraftig skogsnäring, så att Sverige kan lägga in en högre växel i den globala klimatkampen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor