Norra Skogsägarna

 • En snårskog av kemikalier

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Plast finns överallt i vår omgivning. Den finns i hav och i natur, och vi omger oss av mer plastföremål än någonsin i vår vardag. Samtidigt avlöser larmrapporterna varandra om plastens effekter på miljö och hälsa. ”Plastbanta” har därför blivit populärt och många väljer nu mer hållbara alternativ som är bättre både för miljön och för vårt välbefinnande. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Kräver ny politisk inriktning

  Etiketter: Skog
  Norra efterlyser en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och som inte straffar skogsägare som skapar höga naturvärden. Vi måste tillbaka till den ursprungliga tanken om att nyckelbiotoperna ska vara de högsta naturvärdena i landskapet och att det ska vara mindre områden. Ingen ska mot sin vilja och utan ersättning hindras att bruka sin skog. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Stor frustration nu till diskussion

  Etiketter: Skog
  Skogsägare tvingas allt oftare stämma staten för att pröva sin grundlagsskyddade rätt till ersättning vid statligt intrång. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Välkommen att närvara när Kinesiska staten lär sig mer om svenskt familjeskogsbruk

  Etiketter: Skog
  Välkommen att närvara när Kinesiska staten lär sig mer om svenskt familjeskogsbruk Kinas regering har valt att skicka högt uppsatta representanter från sitt skogsministerium för att lära sig mer om de samverkansformer som finns för små privata skogsägare i Sverige. Under två dagar ska Norra informera om den svenska skogsbruksmodellen. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Skog ser skogsägare som klimathjältar

  Etiketter: Skog
  Skogsägare ska få ersättning för den skog som sätts ur bruk genom nyckelbiotoper och det finns en öppning till att även artskyddsförordningen ses över. Det var två viktiga uttalanden som Norras delegation fick med sig under onsdagens träff med miljöministern Karolina Skog. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Skog i Västerbotten får besök – av minister Skog

  Etiketter: Skog
  Miljöminister Karolina Skog har tackat ja till inbjudan att få en personlig skogsexkursion i Västerbotten. 25 oktober är avsatt för besöket. / Norran
  Läs mer
 • Överlåtelser och generationsskiften

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I samband med fastighetsöverlåtelser och generationsskiften är det vanligt att det skrivs in olika typer av villkor som kan påverka både överlåtaren, övertagaren och syskon. När och hur ska dessa villkor användas? Vi guidar dig igenom de vanligaste villkoren i samband med gåva och köp av fastigheter och belyser bland annat hur dessa kan påverka äganderätten. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Norra står rustat för framtiden

  Etiketter: Skog
  När årets första åtta månader sammanfattas står det klart att Norras nya tjänster, tillgången till framtidens råvara, moderna sågverk och ökad virkesomsättning gör att föreningen tror på en positiv framtidsutveckling för privata skogsägare. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Skogen och det nya klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna innebär att skogsägare i norra Sverige får en positiv tillväxtökning av skogen. Men skadeinsekter, stora mängder blötsnö, ökad risk för vårfrost och brist på tjäle ökar också. Sammantaget blir detta ett kraftigt hot mot tillväxten. Det gäller därför att skaffa kunskap för att både kunna möta och mota klimatförändringarnas effekter. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogsägarstrategier- ett framtidsval

  Etiketter: Skog
  Norra har utvecklat den unika tjänsten Skogsägarstrategi för att hjälpa privata skogsägare med framtidens val. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor