Norra Skogsägarna

 • Norra skogsägarna varslar

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna med verksamhet i de tre nordligaste länen varslar 26 personer i huvudsak vid sina anläggningar i Västerbotten. / ATL
  Läs mer
 • Så slår eurokrisen mot timmerpriset

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den svaga eurokursen gör att skogsägarna riskerar sänkta timmerpriser i höst. Norra har redan sänkt – flera andra aktörer är redo att följa efter. / Skogsland
  Läs mer
 • Norras nya skogsorganisation – ett steg närmare dig!

  Etiketter: Skog
  Sedan några veckor tillbaka har Norra Skogsägarna en helt ny skoglig organisation. Den mest märkbara skillnaden är de nya geografiska indelningarna. Fyra regioner har blivit åtta virkesområden. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Misslyckat förenklingsarbete, Skogsstyrelsen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna är starkt kritiska till Skogsstyrelsens förslag till regelförändringar som myndigheten lämnat till regeringskansliet. (Skogsaktuellt, debatt)
  Läs mer
 • Frukostseminarium – Vägen till skogsriket

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna inbjuder till frukostseminarium i Luleå med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Per-Ola Eriksson landshövding i Norrbotten och representanter för Norra Skogsägarna. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Sågen i Lycksele blir företagshotell

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nu ska det återigen bli aktivitet på Lyckselesågen. – Vi har skrivit ett avtal med en entreprenör från Lycksele, säger Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd. / Västerbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Höga virkespriser till medlemmarna trots svagt resultat

  Etiketter: Skog
  Den globala konjunkturnedgången med stor politisk och ekonomisk oro samt kraftigt sjunkande priser på sågade trävaror har helt präglat verksamhetsåret 2011. På denna en starkt vikande marknad har Norra Skogsägarna ändå valt att prioritera höga priserbjudanden till medlemmarna. Med en nettoomsättning på 1,7 miljarder kronor redovisar Norra Skogsägarna ett resultat i koncernen på -21 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Norra sänker virkespriserna

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna hakar på övriga aktörer och sänker virkespriserna för olika sortiment med i genomsnitt 14 kronor per kubikmeter. Priset på stolpar höjs samtidigt med 100 kronor per fastkubikmeter. / Skogsland
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna varslar 20 anställda i Ostvik

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Norra Skogsägarna varslar samtliga 20 anställda vid komponentfabriken i Ostvik, norr om Kåge, om uppsägning. / Piteå-tidningen
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna tecknar stort naturvårdsavtal

  Etiketter: Skog
  Med stöd av det nya KOMET-programmet (Kompletterande metoder för skydd av värdefull natur) skyddar Norra Skogsägarna Jerusalsklanken, ett unikt naturområde cirka tjugo kilometer nordväst om Ånäset i Robertsfors kommun. / Norra Skogsägarna
  Läs mer

Sidor