Norra Skogsägarna

 • Jämställdhetspris till landshövding Magdalena Andersson

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län, har tilldelats Norra Skogsägarnas jämställdhetspris för 2014. Genom sitt ordförandeskap i Skogsriket Västerbotten har Magdalena Andersson tagit ledarrollen i arbetet med att möta framtidens utmaningar och att stärka Västerbotten som ett av landets ledande skogslän. I denna strävan har hon tydligt lyft fram jämställdhet som ett fokusområde och en förutsättning för att lyckas. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Norra vill marknadsföra naturvärden

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar rekommendationen från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Skåne om att utvidga kometprogrammet till hela landet. Markägarnas egna initiativ för att skydda skog behöver beaktas tydligare. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Pär Lärkeryd får medalj av kungen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd tilldelas Bernadottemedaljen för sina värdefulla insatser för svenskt skogsbruk. ”Det är inte varje dag man får en guldmedalj ur kungens händer”, säger han. / Norran
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna öppnar skogsbyrå

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lägger nu in ytterligare en växel i arbetet med att erbjuda det bästa stödet för skogsägare och lanserar ett nytt varumärke – Norra Skogsbyrån. Många skogsägare känner otrygghet över både ekonomi och redovisning. Andra grubblar i sin tur över nästa generation skogsägare eller hur skogen egentligen mår. Frågorna är många och osäkerheten kan vara stor. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Kraftig resultatförbättring för Norra

  Etiketter: Skog
  Trots ett negativt resultat blev verksamhetsåret 2013 ett bra år för Norra Skogsägarna. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisar koncernen ett resultat om -17,5 miljoner kronor vilket är en resultatförbättring med 68,3 miljoner. Nettoomsättningen under perioden uppgår till 1,8 miljarder kronor. Likviditeten är fortsatt god och inlåningen från medlemmarna ligger stabilt på en hög nivå. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Jämställdhetspris till Pär Lärkeryd

  Etiketter: Skog
  I samband med Stora Styrelsedagen i Umeå tilldelades Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd Grant Thorntons jämställdhetspris. Priset delades ut av Henrik Johansson med motiveringen att Pär Lärkeryd starkt bidrar till att sätta jämställdheten i fokus inom näringslivet. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Så blir skogsägarnas 2014

  Etiketter: Skog
  Året har bara börjat men frågan är hur det kommer att bli. Vi ställde fem frågor till ordförandena för Sveriges skogsägarföreningar inför det nya året. Först ut är Christer Segersteen, Södra Skogsägarna, och Torgny Hardselius, Norra Skogsägarna. / Skogsland
  Läs mer
 • Världens största solfångare

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Tillgången till energi är grunden till allt och vi blir alltmer energiberoende eftersom den nya tidens ekonomi är mer energikrävande än den gamla. I ledaren undrar Pär Lärkeryd hur vi ska producera all denna energi. Varför inte utnyttja de solfångare som redan står i våra skogar? (Ledare i Norra skogsmagasinet) / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna sponsrar jämställt

  Etiketter: Skog
  Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande väldigt mycket av manliga normer och maktstrukturer. Sponsring och reklam är en viktig inkomstkälla för föreningslivet och påverkar därför också barn och ungdomars möjlighet till idrottsutövande. (film) / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Uppröjningsarbetet efter stormen har börjat

  Etiketter: Stormfällning
  Uppröjningsarbetet efter stormen Hilde har kommit igång och det är många skogsägare som själva vill ta vara på sin stormfällda skog. Men nu varnar Norra Skogsägarna för att på egen hand ge sig ut i skogen och såga, eftersom de är förenat med livsfara./ Tv4.se
  Läs mer

Sidor