Norra Skogsägarna

 • Skogssnilleblixt inspirerar unga

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu lanserar Skogen i Skolan Västerbotten ett helt nytt koncept som ger grundskoleelever i åk 7-9 chans att arbeta tematiskt och ämnesövergripande inom området entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Syftet med tävlingen är att väcka ungdomars intresse för skog, teknik, naturvetenskap och uppfinningar på samma gång som deras lust att lära stimuleras. Tävlingen är ett samarrangemang med Mera Skog i Västerbotten och Designhögskolan i Umeå./ Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Bra med naturvårdsavtal för sociala värden

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gör det möjligt att använda frivilliga naturvårdsavtal även för skogar med höga sociala värden. Från och med i år är det möjligt för skogsägare att teckna naturvårdsavtal även för att bevara skogar av stor betydelse för friluftsliv och rekreation, till exempel skolskogar. Intresserade markägare kan skriva naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommunen. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Ett förslag till två ministrar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I takt med att fler blir distansskogsägare, minskar de kommunala skatteintäkterna på landsbygden. Det beror på att skatten från den skogliga näringsverksamheten flyttar med ägaren till staden, medan skogen står kvar. Detta anser Norras vd Pär Lärkeryd att regeringen bör titta närmare på när skattesystemet ses över. / Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Vi mobiliserar för jämställd regional utveckling

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  En jämställd fördelning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. På länsstyrelsens mobiliseringskonferens den 30 oktober berättar vi hur vi arbetar för ett mer jämställt län och hur det påverkar vår regionala utveckling. / Länsstyrelsen Västernorrland
  Läs mer
 • Trävarorna ger vinst åt Norra

  Etiketter: Skog, Trä och träindustrin
  Norra Skogsägarna har vänt förlust till vinst och redovisar ett rörelseresultat på 77 (-22) miljoner kronor för de första åtta månaderna i år./ ATL
  Läs mer
 • Norra lanserar skogsblogg!

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lanserar "Skogssnack", en helt ny skogsblogg! "Skogssnack" synliggör skogen som förnybar resurs för att bygga ett hållbart samhälle. Här förespråkas ett aktivt, hållbart och klimatsmart skogsbruk med frihet under ansvar. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Skogens estetiska värden ska studeras

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Anna Sténs, historiker vid Umeå universitet och verksam inom forskningsprogrammet Future Forests, har i samarbete med Norra skogsägarna inlett en studie om hur svenska privata skogsägare ser på skogens estetiska och upplevelsemässiga värden./ Sveriges Lantbruksuniversitet
  Läs mer
 • Skogsdag vid Innanbäckens skola

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Onsdag den 20 augusti bjuder Norra skogsägarna och Kalixkommun till visning av Skolskogen vid Innanbäckens skola, och information om tätortsnära skogsbruk. / Kalix kommun
  Läs mer
 • Unik skogsägarträff på MellanskogsElmia

  Etiketter: Skog
  För första gången samlas alla landets fyra största skogsägarföreningar på en skogsmässa. Mellanskog har bjudit in sina kollegor Södra Skogsägarna, Skogsägarna Norrskog och Norra Skogsägarna till MellanskogsElmia. Tillsammans kommer de kunna nå huvuddelen av landets privata skogsägare. MellanskogsElmia är inte påverkad av skogsbranden i Västmanland. SkogsSverige kommer att rapportera på MellskogsElmia i alla digitala medier såsom webbplats, nyhetsbrev, Facebook och Twitter. / MellanskogsElmia
  Läs mer
 • Sara satsar på Ådalen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Alla har vi hört att det inte är så lätt att få ett vettigt arbete i dagens Sverige. För Sara Svanlund gick det däremot raka spåret från skolbänken på Jägmästarutbildningen till ett jobb som skogsinspektor på Norra Skogsägarna. Hon är förstås oerhört nöjd idag. – Och det bästa av allt var att jag fick jobb precis där jag ville – i vackra Ådalen, säger Sara Svanlund. Sara Svanlund har tagit fram nya versioner av befintliga illustrationer på SkogsSveriges webbplats. / Norra Skogsägarna
  Läs mer

Sidor