Norra Skogsägarna

 • Skog till salu på webben

  Etiketter: Skog
  Den nya sajten ”Skog till salu” kommer att vara intressant för de flesta som planerar ett skogsförvärv. Genom att samla landets totala utbud på en plats förbättras tillgängligheten, och möjligheten att nå nya grupper utanför de traditionella kanalerna ökar, menar Andreas Forsberg på Norra Skogsbyrån. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Att äga skog på distans

  Etiketter: Skog
  Sverige har en av Europas högsta urbaniseringstakter. Andelen skogsägare som bor i större städer, men äger skog i hembygden, växer för varje år. Idag kan drygt hälften av skogsägarna i NorraLand definieras som distansskogsägare. Skogsägare som ofta påverkas negativt av ett omfattande delägarskap, som innebär att brukandet av skogen blir lidande. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna lanserar skog till salu

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lanserar en ny webbplats där Sveriges hela utbud av skogsfastigheter är samlat. / ATL
  Läs mer
 • Norra utmanar Skogssverige

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Idrottsrörelsen präglas till stor del fortfarande av manliga normer och maktstrukturer, där män även gynnas vad gäller sponsring. Av den anledningen beslutade Norra 2013 att fördela sina sponsringsmedel rättvist, så att kvinnor och män ska ges samma möjligheter att utöva sin idrott. Nu har skogsägarföreningen valt att ta sitt engagemang ett steg längre.
  Läs mer
 • Så ska skogsprogrammet formas

  Etiketter: Skog
  Arbetet med att utforma den svenska skogens framtid har inletts. Det ska förhoppningsvis utmynna i Sveriges första nationella skogsprogram. Skogsmagasinets näringspolitiske redaktör Jonas Eriksson ser stora möjligheter och menar att det kan bidra till en bättre miljö, nya jobb och en positiv landsbygdsutveckling. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • En ekosystemtjänst för framtiden

  Etiketter: Skog
  Den engångssumma som skogsägare har rätt till när skogen behöver skyddas bör ses över. Det är dags att tänka nytt, menar Norras vd Pär Lärkeryd. Han föreslår en alternativ ersättningsmodell som ger skogsägaren möjlighet att få ersättning utbetald årsvis. Modellen skulle ge ett ekonomiskt framtida värde, och större statlig flexibilitet. / Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Företagande måste stödas på lika villkor

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Det finns tydliga skillnader hos företagsfrämjare i synen på företagande kvinnor och företagande män. Det finns också tydliga skillnader vid en bedömning av kvinnor och män som söker stöd eller finansiering. Det visar en färsk studie från Luleå tekniska universitet, skriver Nätverket för företagande på lika villkor. / Svd
  Läs mer
 • Rekordresultat för Norra

  Etiketter: Skog
  Norra gör sitt bästa resultat någonsin! Efter finansnetto redovisar koncernen ett resultat för verksamhetsåret 2014 om 123 miljoner kronor, en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år (-20). Därtill ökade nettoomsättningen under perioden med fem procent till 1,9 miljarder kronor, detta utan hänsyn till att föreningens byggvaruhandel har avyttrats. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra skogsägarna med jämställdheten in i framtiden

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Pär Lärkeryd, vd, Norra skogsägarna
  På Indexator var jämställdhet en del av verksamhetsutvecklingen och hos Norra skogsägarna inför vd Pär Lärkeryd nya tjänster och produkter som stödjer jämställdhetsmålen. Pär har tillsammans med HR-generalisten och vd-assistenten Rebecca Donatello dragit upp riktlinjer för hur de ska nå målet att bli det mest omtalade skogliga företaget när det gäller jämställdhet. Styrelsen har satt tidpunkten till 2017 och de är nu halvvägs. Jämställdheten är ingen separat fråga hos Norra skogsägarna utan genomsyrar allt i företaget från värdegrunden och visionen till trainee-program, jämställda skogsägaraktiviteter och sponsring. - Vi uppfinner framtiden och våra värdegrundsfrågor finns med i strategin vilket ökar vår konkurrenskraft, säger vd Pär Lärkeryd.
  Läs mer
 • Husum investerar för framtiden

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Stora förändringar är på gång i pappers- och massafabriken i Husum. I samband med att marknaden för papper minskar, har de finska ägarna Metsä Board beslutat att ställa om produktionen och investerar nu 1,6 miljarder i en falskartongmaskin. "Norra Skogsägarna levererar hundratusentals kubikmeter massaved till Husumfabriken varje år, så det här är en väldigt viktig framtidsinvestering för privatskogsbruket i norra Sverige", säger Patrik Jonsson, marknadschef för cellulosafiber vid Norra Skogsägarna. / Norra
  Läs mer

Sidor