Norra Skogsägarna

 • Skogens estetiska värden ska studeras

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Anna Sténs, historiker vid Umeå universitet och verksam inom forskningsprogrammet Future Forests, har i samarbete med Norra skogsägarna inlett en studie om hur svenska privata skogsägare ser på skogens estetiska och upplevelsemässiga värden./ Sveriges Lantbruksuniversitet
  Läs mer
 • Skogsdag vid Innanbäckens skola

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Onsdag den 20 augusti bjuder Norra skogsägarna och Kalixkommun till visning av Skolskogen vid Innanbäckens skola, och information om tätortsnära skogsbruk. / Kalix kommun
  Läs mer
 • Unik skogsägarträff på MellanskogsElmia

  Etiketter: Skog
  För första gången samlas alla landets fyra största skogsägarföreningar på en skogsmässa. Mellanskog har bjudit in sina kollegor Södra Skogsägarna, Skogsägarna Norrskog och Norra Skogsägarna till MellanskogsElmia. Tillsammans kommer de kunna nå huvuddelen av landets privata skogsägare. MellanskogsElmia är inte påverkad av skogsbranden i Västmanland. SkogsSverige kommer att rapportera på MellskogsElmia i alla digitala medier såsom webbplats, nyhetsbrev, Facebook och Twitter. / MellanskogsElmia
  Läs mer
 • Sara satsar på Ådalen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Alla har vi hört att det inte är så lätt att få ett vettigt arbete i dagens Sverige. För Sara Svanlund gick det däremot raka spåret från skolbänken på Jägmästarutbildningen till ett jobb som skogsinspektor på Norra Skogsägarna. Hon är förstås oerhört nöjd idag. – Och det bästa av allt var att jag fick jobb precis där jag ville – i vackra Ådalen, säger Sara Svanlund. Sara Svanlund har tagit fram nya versioner av befintliga illustrationer på SkogsSveriges webbplats. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Jämställdhetspris till landshövding Magdalena Andersson

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län, har tilldelats Norra Skogsägarnas jämställdhetspris för 2014. Genom sitt ordförandeskap i Skogsriket Västerbotten har Magdalena Andersson tagit ledarrollen i arbetet med att möta framtidens utmaningar och att stärka Västerbotten som ett av landets ledande skogslän. I denna strävan har hon tydligt lyft fram jämställdhet som ett fokusområde och en förutsättning för att lyckas. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Norra vill marknadsföra naturvärden

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar rekommendationen från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Skåne om att utvidga kometprogrammet till hela landet. Markägarnas egna initiativ för att skydda skog behöver beaktas tydligare. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Pär Lärkeryd får medalj av kungen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd tilldelas Bernadottemedaljen för sina värdefulla insatser för svenskt skogsbruk. ”Det är inte varje dag man får en guldmedalj ur kungens händer”, säger han. / Norran
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna öppnar skogsbyrå

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lägger nu in ytterligare en växel i arbetet med att erbjuda det bästa stödet för skogsägare och lanserar ett nytt varumärke – Norra Skogsbyrån. Många skogsägare känner otrygghet över både ekonomi och redovisning. Andra grubblar i sin tur över nästa generation skogsägare eller hur skogen egentligen mår. Frågorna är många och osäkerheten kan vara stor. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Kraftig resultatförbättring för Norra

  Etiketter: Skog
  Trots ett negativt resultat blev verksamhetsåret 2013 ett bra år för Norra Skogsägarna. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisar koncernen ett resultat om -17,5 miljoner kronor vilket är en resultatförbättring med 68,3 miljoner. Nettoomsättningen under perioden uppgår till 1,8 miljarder kronor. Likviditeten är fortsatt god och inlåningen från medlemmarna ligger stabilt på en hög nivå. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Jämställdhetspris till Pär Lärkeryd

  Etiketter: Skog
  I samband med Stora Styrelsedagen i Umeå tilldelades Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd Grant Thorntons jämställdhetspris. Priset delades ut av Henrik Johansson med motiveringen att Pär Lärkeryd starkt bidrar till att sätta jämställdheten i fokus inom näringslivet. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor