Norra Skogsägarna

 • Norras affärer anpassas till kvinnor

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna anpassar affärerna till kvinnliga skogsägare. Skälet är att nya skogsägare ofta är över 50 år och att kvinnor i den generationen sällan fått lära sig något om skogsbruk. – Våra nya tjänster kräver inga skogskunskaper, säger Norras vd Pär Lärkeryd./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Rekordvolymer och ökat medlemsantal

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna växer stadigt! Under verksamhetsåret 2015 har skogsägarföreningen levererat rekordvolymer av sågade trävaror och cellulosafiber. Därtill har både inmätt virkesvolym och nettoomsättning ökat något samtidigt som medlemsantalet vuxit rejält. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Ny app förbättrar miljöhänsynen i skogen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lanserar nu ”Norra Entreprenör” – en hely ny applikation som hjälper skogsmaskinförare att förbättra miljöhänsynen genom att undvika körskador och underlätta egenkontrollen efter utförd avverkning. / Norra
  Läs mer
 • Stort jämställdhetspris till Norra Skogsägarna

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Norra Skogsägarna har i dag tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Den prestigefyllda utmärkelsen togs emot av skogsägarföreningens vd Pär Lärkeryd under Jämställdhetsdagarna i Malmö, en årlig nationell konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Norra till final i Svenska Jämställdhetspriset

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Det står nu klart att Norra Skogsägarna är nära att erhålla det Svenska Jämställdhetspriset. Under gårdagens överläggningar med juryn behandlades de fem verksamheter som gått vidare till det sista steget i processen. Bland finalisterna finns – förutom Norra Skogsägarna – Arbetsmiljöverket, Malmö stad, Eskilstuna kommun och Norrbottens läns landsting. / Norra
  Läs mer
 • Förskjutning av ansvaret

  Etiketter: Skog
  Skogsmagasinets Jonas Eriksson reflekterar över hur Skogsstyrelsens förslag till ändringar i skogsvårdslagen påverkar privata skogsägare. Är det verkligen rimligt att lagstifta om kunskapskrav? Skogsstyrelsens förslag riskerar dessutom att innebära mer byråkrati, ökade kostnader och ett mer omfattande regelkrångel för skogsägare. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Norra fortsätter att uppfinna framtiden

  Etiketter: Skog
  Efter årets första åtta månader redovisar Norra Skogsägarna ett rörelseresultat om 37 miljoner kronor, att jämföra med fjolåret som landade på 77 miljoner. Resultatförändringen är framför allt en effekt av lägre världsmarknadspriser på sågade trävaror. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Långväga gäster i Åskilje

  Etiketter: Skog
  En dag i början av maj hände något som förmodligen kommer att återberättas i årtionden, både i Kina och i den lilla byn Åskilje, mellan Lycksele och Storuman. Det var dagen då ett 30-tal kinesiska möbeltillverkare besökte byn under sin studieresa i norra Sverige. Gästerna fick bland annat åka skogsmaskin och äta älgköttsoppa. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Klimatsmarta skogar

  Etiketter: Skog
  Klimatutmaningarna får inte underskattas. Skogens klimatnytta behöver därför beaktas tydligare i den framtida skogsskötseln. Enligt Jonas Eriksson kan lösningen vara målbilder för klimatsmarta skogar, som kan skapa en bättre skogsskötsel, mer biomassa, fler arbetstillfällen och bidra till att visionen om ett biobaserat samhälle påskyndas. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Ett viktigt samtal om framtiden

  Etiketter: Skog
  Genom historien har stora frågor ofta dryftats när människor suttit ned kring en måltid. Under Umeå Smakfestival samlades samhällsdebattörer och representanter för de gröna näringarna runt ett dukat bord för ett samtal om skogen, maten och vår norrländska framtid. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor