Norra Skogsägarna

 • Valspecial – de viktiga frågorna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Det finns ett flertal skogspolitiska frågor som har stor inverkan på oss som äger och brukar vår skog. Men var står egentligen de olika politiska partierna i dessa frågor? I Skogsmagasinets valspecial har vi valt att ställa fyra aktuella och viktiga frågor till samtliga riksdagspartier – frågor som är angelägna för oss som skogsägare. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogen och riksdagsvalet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Om vi ska klara klimatomställningen behöver skogen brukas mer, inte mindre. Skogsägare som skapar höga naturvärden måste premieras av samhället, inte bestraffas genom att de fråntas brukanderätten. Politiken måste komma till skott med ett nationellt skogsprogram med utgångspunkt i en strategi för hur bioekonomin kan utvecklas och råvaruförsörjningen säkras. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Dags att bekänna färg

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I Ledaren skriver Pär Lärkeryd att det är dags för våra politiker att bekänna färg i frågan om hur vi ska ha det med möjligheterna för oss medborgare att förfoga över vår egendom. När lagarna inte fungerar som det var tänkt måste riksdagen ta ansvar och rätta till lagstiftningen istället för att sticka huvudet i sanden och överlåta åt domstolar att skapa ny rättspraxis. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Invigning av världens modernaste såglinje

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu firar vi att en dröm har blivit sann. Tillsammans med våra medlemmar firar vi den 26 maj att datortomografen och nya såglinjen äntligen är på plats i Sävar Såg. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Tar fram stockens maximala värde

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den första stocken har nu rullat genom Sveriges modernaste såglinje i Sävar såg, och i Kåge står snart en ny torkpark redo. Norra väljer att installera ny teknik i båda sågverken för att kunna producera över en halv miljon kubikmeter sågade trävaror per år. De planerade investeringarna gör att skogsägarföreningen tar den tekniska täten inom sågverksbranschen. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Vikande trend kring storstäderna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Priset på skogsfastigheter i närhet till Stockholm, Göteborg och Malmö (zon 5) har under det senaste halvåret uppvisat en nedåtgående trend. Detta är helt i linje med den analys som Danske Bank gjorde i sitt senaste nyhetsbrev där man visade på en samvariation mellan prisutvecklingen på bostäder och skogsfastigheter. / Norra skogsbyrån
  Läs mer
 • Familjeskogsbruk på export

  Etiketter: Skog
  Den svenska skogsbruksmodellen har väckt uppmärksamhet på andra sidan jorden. Norra Skogsägarna fick nyligen besök av representanter från det kinesiska skogsministeriet som ville veta mer om hur enskilda skogsägare organiserar sig i Sverige. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • "Jag känner stolthet"

  Etiketter: Skog
  Enskilda skogsägare kan göra skillnad i klimatarbetet, både på lokal, nationell och global nivå. Insatsen för miljön, samhället och framtiden gör dem till hjältar. Fram till valet 2018 kommer Skogsmagasinets läsare få möta några av de "Norrahjältar" som aktivt brukar sin skog och medverkar till en bättre värld. Först ut är Staffan Andersson i Ersforsen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • En snårskog av kemikalier

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Plast finns överallt i vår omgivning. Den finns i hav och i natur, och vi omger oss av mer plastföremål än någonsin i vår vardag. Samtidigt avlöser larmrapporterna varandra om plastens effekter på miljö och hälsa. ”Plastbanta” har därför blivit populärt och många väljer nu mer hållbara alternativ som är bättre både för miljön och för vårt välbefinnande. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Kräver ny politisk inriktning

  Etiketter: Skog
  Norra efterlyser en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och som inte straffar skogsägare som skapar höga naturvärden. Vi måste tillbaka till den ursprungliga tanken om att nyckelbiotoperna ska vara de högsta naturvärdena i landskapet och att det ska vara mindre områden. Ingen ska mot sin vilja och utan ersättning hindras att bruka sin skog. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor