Norra Skogsägarna

 • Höga virkespriser till medlemmarna trots svagt resultat

  Etiketter: Skog
  Den globala konjunkturnedgången med stor politisk och ekonomisk oro samt kraftigt sjunkande priser på sågade trävaror har helt präglat verksamhetsåret 2011. På denna en starkt vikande marknad har Norra Skogsägarna ändå valt att prioritera höga priserbjudanden till medlemmarna. Med en nettoomsättning på 1,7 miljarder kronor redovisar Norra Skogsägarna ett resultat i koncernen på -21 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Norra sänker virkespriserna

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna hakar på övriga aktörer och sänker virkespriserna för olika sortiment med i genomsnitt 14 kronor per kubikmeter. Priset på stolpar höjs samtidigt med 100 kronor per fastkubikmeter. / Skogsland
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna varslar 20 anställda i Ostvik

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Norra Skogsägarna varslar samtliga 20 anställda vid komponentfabriken i Ostvik, norr om Kåge, om uppsägning. / Piteå-tidningen
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna tecknar stort naturvårdsavtal

  Etiketter: Skog
  Med stöd av det nya KOMET-programmet (Kompletterande metoder för skydd av värdefull natur) skyddar Norra Skogsägarna Jerusalsklanken, ett unikt naturområde cirka tjugo kilometer nordväst om Ånäset i Robertsfors kommun. / Norra Skogsägarna
  Läs mer

Sidor