Norra Skogsägarna

 • Faktabaserad hänsynsuppföljning välkomnas

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar Skogsstyrelsens beslut att ändra metodiken för uppföljning av miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar. Beslutet om en ny hänsynsuppföljning ökar möjligheterna att åstadkomma bättre miljöhänsyn i skogen. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Projekt som kraftsamlar tornedalingarna

  Etiketter: Skog
  Projekt Tornedalen är en kraftsamling från Norra Skogsägarna riktat till privata skogsägare i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner. Intervjuer med skogsägare ligger till grund för en utökad uppsökande verksamhet och tjänster som de intervjuade har önskat. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Dialog och ömsesidig respekt är nyckeln

  Etiketter: Skog
  Bröderna Bo-Göran och Curt-Lennart Stenman har idag lämnat in en intresseanmälan enligt Kometprogrammet för sin skogsfastighet i Änok. Att bröderna nu öppnar för en dialog om en helhetslösning genom ett ombud är ett stort framsteg och en ny möjlighet för alla parter. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra skogsägarna varslar

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna med verksamhet i de tre nordligaste länen varslar 26 personer i huvudsak vid sina anläggningar i Västerbotten. / ATL
  Läs mer
 • Så slår eurokrisen mot timmerpriset

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Den svaga eurokursen gör att skogsägarna riskerar sänkta timmerpriser i höst. Norra har redan sänkt – flera andra aktörer är redo att följa efter. / Skogsland
  Läs mer
 • Norras nya skogsorganisation – ett steg närmare dig!

  Etiketter: Skog
  Sedan några veckor tillbaka har Norra Skogsägarna en helt ny skoglig organisation. Den mest märkbara skillnaden är de nya geografiska indelningarna. Fyra regioner har blivit åtta virkesområden. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Misslyckat förenklingsarbete, Skogsstyrelsen

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna är starkt kritiska till Skogsstyrelsens förslag till regelförändringar som myndigheten lämnat till regeringskansliet. (Skogsaktuellt, debatt)
  Läs mer
 • Frukostseminarium – Vägen till skogsriket

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna inbjuder till frukostseminarium i Luleå med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Per-Ola Eriksson landshövding i Norrbotten och representanter för Norra Skogsägarna. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Sågen i Lycksele blir företagshotell

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu ska det återigen bli aktivitet på Lyckselesågen. – Vi har skrivit ett avtal med en entreprenör från Lycksele, säger Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd. / Västerbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Höga virkespriser till medlemmarna trots svagt resultat

  Etiketter: Skog
  Den globala konjunkturnedgången med stor politisk och ekonomisk oro samt kraftigt sjunkande priser på sågade trävaror har helt präglat verksamhetsåret 2011. På denna en starkt vikande marknad har Norra Skogsägarna ändå valt att prioritera höga priserbjudanden till medlemmarna. Med en nettoomsättning på 1,7 miljarder kronor redovisar Norra Skogsägarna ett resultat i koncernen på -21 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. / Norra Skogsägarna
  Läs mer

Sidor