Norra Skogsägarna

 • God tillgång håller timmerpriserna nere

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det är god tillgång på sågtimmer och massaved. – Ingenting talar för prishöjningar, säger Mats Boström, virkeschef på Norra skogsägarna. / ATL
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna vill ha 230 000 av åtalade

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Med hjälp av kyrkans traktor ska tre män under flera år ha stulit virke från Norra Skogsägarna. En fjärde person hjälpte till med lastning och en femte upprättade ett falskt kvitto för virkesförsäljning. I dag åtalas de för virkesstölden vid sågverket i Sävar. / Skogsland
  Läs mer
 • Norra Timber - en gammal bekant i nya kläder

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Välkommen till Norra Timber®, ett nytt varumärke som vi nu marknadsför våra produkter under. Norra Timber ersätter därmed det mer lokalt anpassade varumärket Norra Skogsägarna i vår kommunikation – nästan allt annat är precis som vanligt för dig som trävarukund. / Norra Timber
  Läs mer
 • Norra spår svag konjunktur

  Etiketter: Skog
  Trots en ökad omsättning med 5 procent föll rörelseresultatet rejält för Norra Skogsägarna under fjolåret. VD Pär Lärkeryd ser ändå positivt på framtiden, bland annat på grund av att föreningen tar marknadsandelar inom samtliga produktsegment. / Skogsland
  Läs mer
 • Män och åter män leder företagen

  Etiketter: Skog
  Så ser det ut på vd-posterna på de största företagen i Västerbotten, bl.a Martinssons såg och Norra Skogsägarna. Västerbottensnytt har tittat på hur det ser ut med jämställdheten på vd-posterna och styrelserna för de tio största företagen i Västerbotten. / SVT Västerbottennytt
  Läs mer
 • Debatt: Vi vill ha ett ord med i laget

  Etiketter: Skog
  Det är många som just nu har åsikter om hur de svenska skogarna ska brukas och inte brukas, regleras och inte regleras. Vi som äger skog vill också ha ett ord med i laget. Drygt hälften av Sveriges skogsmark ägs faktiskt av enskilda människor av kött och blod. Vi 330 000 skogsägare har förstås många olika mål, ambitioner och sätt att bruka vår skog. / st.nu
  Läs mer
 • Skogsbruksplanen i iPhone och iPad

  Etiketter: Skog
  Nu lanserar Norra en helt ny applikation som gör det möjligt för medlemmar att via sin iPhone eller iPad komma åt skogsbruksplanen ute i skogen. Appen heter ”NorraSplan” och kan laddas hem kostnadsfritt från Apples App Store. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna satsar på bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Norra Skogsägarna har under flera år arbetat medvetet för att öka produktionen av biomassa från skogen. Under tre år satsade Norra Skogsägarna på ett projekt som skulle öka produktionen av biomassa på både kort och lång sikt. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Debatt: Tänk i nya banor för att skydda skogen

  Etiketter: Skog
  När det gäller skyddsarbetet i skogen är det dags att samhället börjar tänka i nya banor. I stället för att jaga nya arealer, så bör ansvariga fundera på hur naturvärden och biologiska processer kan utvecklas och påskyndas genom restaurering och aktiva skötselinsatser. Det är även nödvändigt att ta tillvara den kunskap och det engagemang som privata skogsägare har. Det skriver Torgny Hardselius som är ordförande för Norra skogsägarna. / VästerbottensKuriren
  Läs mer
 • Hur ser det ut i din skog?

  Etiketter: Skog
  Hur ser det ut i din skog? Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste näringar och en av våra största exportbranscher. Den globala konkurrensen hårdnar alltmer och vårt svenska skogsbruk måste ständigt utvecklas för att även i framtiden bära ledartröjan. Länsstyrelsen i Västerbotten har producerat denna korta film på knappa två minuter som vi tycker belyser dagens situation på ett bra sätt. På Norra Skogsägarna ser vi jämställdhet som ett av de verktyg vi tänker använda för att öka vår konkurrenskraft. För att lyckas i detta arbete vill vi ha hjälp av alla er som har ett skogligt intresse. Som ett första steg kan du fundera över hur det ser ut i din skog! / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor