Norra Skogsägarna

 • Jögge slöjdar i björk

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Slöjdaren och folkkonstnären Jögge Sundqvist lyfter fram björken som slöjdmaterial. Jögge beskriver också, steg för steg, hur du gör en slev med endast handverktyg. Om du lyckas med formgivningen och ytbehandlingen har du skapat både ett funktionellt föremål till hushållet och ett litet konstverk. En perfekt julklapp alltså! / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Unikt tallfynd i Lycksele

  Etiketter: Skog
  Sveriges äldsta tall tros vara omkring 9 500 år gammal. Det välbevarade trädet har grävts fram på Norräng i Lycksele och har troligen vuxit precis efter inlandsisen försvann från området. Nu fortsätter arbetet med dendrokronologisk undersökning på Skogsmuseet i Lycksele. Forskarna försöker dessutom få kottfrön från samma utgrävning att gro. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogen tar allt större plats i EU

  Etiketter: Skog
  Trots att vi inte har en gemensam skogspolitik inom EU, så tas allt fler politiska beslut i Bryssel som kan få konsekvenser för hur svenska skogsägare får bruka sin skog. Därför är det viktigt att privatskogsbruket har starka röster i maktens korridorer som klargör att aktivt skogsbruk är lösningen på många av EU:s utmaningar. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Den farliga skogen

  Etiketter: Skog
  Om man får tro dagens produktion av barnböcker är skogen oftast en plats med monster och vålnader. I ledaren anser Pär Lärkeryd att det är hög tid att barn får läsa om skogen som en härlig plats för lek och roliga upptäcktsfärder. Det behövs barnböcker som beskriver skogen på ett nytt, realistiskt sätt. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Trafikverket snedvrider konkurrensen

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Trafikverket har nu pekat ut de vägar där den nya bärighetsklassen BK4 ska tillåtas. På dessa vägar ska 74-tons lastbilar medges. Norra Skogsägarna anser att Trafikverkets begränsade förslag innebär en snedvridning av konkurrensen mellan företag på ett oacceptabelt sätt. / Norra skogsägarn
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna och Söderhamn Eriksson siktar mot världsrekordfart för bandsågar

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  En genomgripande modernisering av Norra Skogsägarnas bandsåglinje i Sävar kommer att medföra mycket högre såghastighet och högre utbyte av sågad trävara. I första fasen byttes en kantautomat ut och nu har steg två påbörjats där en helt ny bandsåglinje sätts upp. Investeringen beräknas till 56 miljoner kronor. Första stocken sågas i augusti 2017. / Söderhamn Eriksson
  Läs mer
 • Framtida kompetensförsörjning i skogen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Mera Skog i Västerbotten inbjuder till en dag med föreläsningar, workshops och möten. Kom till Ansia, Lycksele tisdagen den 15 november kl. 8:00 -16:00. Tre spännande föredragshållare: Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, Anders Szczepanski, föreståndare för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och ledamot av LRFs jämställdhetsakademi. / Mera Skog Västerbotten
  Läs mer
 • "Låt skogsprogrammet bidra till en växande bioekonomi"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  DEBATT. Nationella skogsprogrammet kan bli språngbrädan till en växande bioekonomi. Tre viktiga åtgärder är att utreda artskyddsförordningen, begränsa hur mycket skog som får undantas från brukande och ett samhällskontrakt för en växande bioekonomi, skriver Torgny Hardselius och Jonas Eriksson från Norra Skogsägarna. / Alltinget
  Läs mer
 • Unik webbtjänst blir ännu bättre

  Etiketter: Skog
  Webbtjänsten Skog till Salu förbättras nu ytterligare genom att omfatta samtliga lantbruksfastigheter som är till salu, det vill säga inte bara skogsfastigheter utan nu även hästgårdar, lantbruk samt gods och herresäten. Den kartbaserade sökmotorn underlättar för köparen eftersom alla fastigheter samlats på en plats oberoende av mäklare. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna fortsätter växa

  Etiketter: Skog
  Efter årets första åtta månader redovisar skogsägarföreningen Norra Skogsägarna ett rörelseresultat om 45,1 miljoner kronor, att jämföra med fjolåret som landade på 36,5 miljoner. Resultatförbättringen sker trots en tuff marknad på sågade trävaror och är framför allt en effekt av ökade volymer. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor