Norra Skogsägarna

 • Visar på Skogens möjligheter

  Etiketter: Skog
  Relationen mellan Sveriges befolkning och skogen blir allt svagare och kunskapen om skogen allt mindre. Därför kommer nu initiativet "Svenska Skogen" på ett enkelt och underhållande sätt sprida större kunskap om skogen. Syftet är att svenska folket ska förstå att vi lever i ett unikt skogsland, som till 70 procent täcks av skog med stora framtidsmöjligheter. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Utveckla områdesskyddet

  Etiketter: Skog
  Arbetet med skydd av skog har genom åren varit laddat och fyllt med konflikter. När nu Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har reviderat strategierna för formellt skydd av skog hoppas Norras medlemschef, Jonas Eriksson, att de nya strategierna kan minska konflikterna i skogen och att fler skogsägare kan få ersättning för sina nyckelbiotoper. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Världens modernaste såglinje byggs i Sävar

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Norra skördar framgångar i skogen och satsar stort på den egna industrin. Sedan 2012 har skogsägarföreningens försäljning av trävaror ökat med närmare 50 procent och just nu pågår för fullt en utbyggnad av sågverken i Sävar och Kåge. För att ytterligare öka värdet på varje stock har nu föreningens styrelse beslutat att i Sävar även installera en Microtec CT Log, en helt unik industriell datortomograf som kan skanna stockar i en hastighet av 180 meter per minut. / Norra
  Läs mer
 • Norra stärker sin roll i samhället

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lockar fler medlemmar
  Norra Skogsägarna stärker sina marknadsandelar och ökade under 2016 omsättningen från 1,9 till 2,2 miljarder kronor. Resultatet före skatt förbättrades under samma period med hela 47 procent från 39,1 till 57,3 miljoner. Större marknadsandelar leder inte bara till ökad styrka på virkesmarknaden utan även till att skogsägarföreningen allt tydligare kan bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle. /
  Läs mer
 • Skog till Salu

  Etiketter: Skog
  Skog till Salu är resultatet av ett samarbete mellan TOP Skogliga Beräkningssystem AB och Norra Skogsägarna. Skogsfastigheter publiceras på Skog till Salu inom en vecka från det att mäklare annonserat fastigheten på sin webbplats. / Skog till salu
  Läs mer
 • Stora priskillnader på skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Stora regionala differenser Prisutvecklingen skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet vi tittar och för att förstå marknaden är det tvunget att indela Sverige i zoner utgående från de faktorer som har störst prispåverkan. Helt avgörande för att kunna dra korrekta slutsatser är metoden för hur denna zonindelning görs. Våra studier visar tydligt att indelningen inte går att göra enbart utgående från geografiska regioner. Indelningen måste istället baseras på en kombination av kapitaltäthet och bonitet eftersom dessa två faktorer har den absolut starkaste kopplingen till fastigheternas prisnivåer. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Prisutveckling för sålda skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Här redovisas hur priset på sålda skogsfastigheter förändrats under de senaste åren jämfört med 2011/2012. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Samägande av skog

  Etiketter: Skog
  Hur fungerar beslutsordningen när det finns mer än två delägare till en skogsfastighet? På vilka sätt kan samägande upplösas? Får man sälja sin andel hur som helst? Vad händer om en delägare får stora ekonomiska problem? Och den viktigaste frågan av alla – hur bygger man ett bra samägande? Skogsbyråns Andreas Forsberg har alla svaren. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Världens träd på 16 hektar

  Etiketter: Skog
  Sibiriens kamtjatkabjörkar, Nordamerikas silverlönnar och Östasiens katsuror ligger närmare än du tror. De är nämligen några av växtområdena i Arboretum Norr, utanför Umeå. Det 16 hektar stora arboretet är en doldis i ständig förvandling, ett utflyktsmål att lägga på minnet inför nästa barmarkssäsong. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Bokmässans egen skogsoas

  Etiketter: Skog
  Det vimlar av besökare och utställare när nordens största kulturevenemang slår upp sina portar. Men trots tusentals böcker lyckas en nykomling sticka ut genom att presentera skogen som en härlig plats för både barn och vuxna; Norra Skogsskolan som presenterade sin färska bokserie "Skogsbarnen". / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor