Norra Skogsägarna

 • Prisstatistik Skog & Mark

  Etiketter: Skog
  Norras nya webbtjänst redovisar prisstatistik i kronor per hektar, inte som tidigare praxis i kronor per skogskubikmeter. "Tillsammans med det faktum att vi tar hänsyn till både kapitaltäthet och bonitet i en geografisk indelning av fem prisregioner, innebär det betydligt bättre träffsäkerhet i den statistik som redovisas", fastslår Norras skogschef Nils Broman. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogsmarkens rätta värde

  Etiketter: Skog
  Det finns inga genvägar när det gäller att värdera skogsfastigheter. Man måste hålla reda på en stor mängd värdepåverkande faktorer och antalet skogskubikmeter är bara en av dessa. Modellen som Norra Skogsägarna har utvecklat gör värdeindikationen mångfalt säkrare, menar Norras vd Pär Lärkeryd i sin ledare. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • En dag för kvinnliga skogsägare

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna och Sparbanken Nord arrangerade den 13 juli en inspirationsdag för kvinnliga skogsägare i Nybyn, Överkalix. / NorrbottensKuriren
  Läs mer
 • Nallar i fokus

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Djurparker i all ära, men det är något speciellt att få se en vild björn i svensk natur. Sedan några år tillbaka finns möjlighet till björnskådning i ett av världens brunbjörntätaste områden. I det gemytliga och bekväma gömslet kan du checka in och vänta på nallarna, som vanligen dyker upp på kvälls- eller morgonkvisten. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skog till salu på webben

  Etiketter: Skog
  Den nya sajten ”Skog till salu” kommer att vara intressant för de flesta som planerar ett skogsförvärv. Genom att samla landets totala utbud på en plats förbättras tillgängligheten, och möjligheten att nå nya grupper utanför de traditionella kanalerna ökar, menar Andreas Forsberg på Norra Skogsbyrån. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Att äga skog på distans

  Etiketter: Skog
  Sverige har en av Europas högsta urbaniseringstakter. Andelen skogsägare som bor i större städer, men äger skog i hembygden, växer för varje år. Idag kan drygt hälften av skogsägarna i NorraLand definieras som distansskogsägare. Skogsägare som ofta påverkas negativt av ett omfattande delägarskap, som innebär att brukandet av skogen blir lidande. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna lanserar skog till salu

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lanserar en ny webbplats där Sveriges hela utbud av skogsfastigheter är samlat. / ATL
  Läs mer
 • Norra utmanar Skogssverige

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Idrottsrörelsen präglas till stor del fortfarande av manliga normer och maktstrukturer, där män även gynnas vad gäller sponsring. Av den anledningen beslutade Norra 2013 att fördela sina sponsringsmedel rättvist, så att kvinnor och män ska ges samma möjligheter att utöva sin idrott. Nu har skogsägarföreningen valt att ta sitt engagemang ett steg längre.
  Läs mer
 • Så ska skogsprogrammet formas

  Etiketter: Skog
  Arbetet med att utforma den svenska skogens framtid har inletts. Det ska förhoppningsvis utmynna i Sveriges första nationella skogsprogram. Skogsmagasinets näringspolitiske redaktör Jonas Eriksson ser stora möjligheter och menar att det kan bidra till en bättre miljö, nya jobb och en positiv landsbygdsutveckling. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • En ekosystemtjänst för framtiden

  Etiketter: Skog
  Den engångssumma som skogsägare har rätt till när skogen behöver skyddas bör ses över. Det är dags att tänka nytt, menar Norras vd Pär Lärkeryd. Han föreslår en alternativ ersättningsmodell som ger skogsägaren möjlighet att få ersättning utbetald årsvis. Modellen skulle ge ett ekonomiskt framtida värde, och större statlig flexibilitet. / Skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor