Norra Skogsägarna

 • Företagande måste stödas på lika villkor

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Det finns tydliga skillnader hos företagsfrämjare i synen på företagande kvinnor och företagande män. Det finns också tydliga skillnader vid en bedömning av kvinnor och män som söker stöd eller finansiering. Det visar en färsk studie från Luleå tekniska universitet, skriver Nätverket för företagande på lika villkor. / Svd
  Läs mer
 • Rekordresultat för Norra

  Etiketter: Skog
  Norra gör sitt bästa resultat någonsin! Efter finansnetto redovisar koncernen ett resultat för verksamhetsåret 2014 om 123 miljoner kronor, en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år (-20). Därtill ökade nettoomsättningen under perioden med fem procent till 1,9 miljarder kronor, detta utan hänsyn till att föreningens byggvaruhandel har avyttrats. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra skogsägarna med jämställdheten in i framtiden

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Pär Lärkeryd, vd, Norra skogsägarna
  På Indexator var jämställdhet en del av verksamhetsutvecklingen och hos Norra skogsägarna inför vd Pär Lärkeryd nya tjänster och produkter som stödjer jämställdhetsmålen. Pär har tillsammans med HR-generalisten och vd-assistenten Rebecca Donatello dragit upp riktlinjer för hur de ska nå målet att bli det mest omtalade skogliga företaget när det gäller jämställdhet. Styrelsen har satt tidpunkten till 2017 och de är nu halvvägs. Jämställdheten är ingen separat fråga hos Norra skogsägarna utan genomsyrar allt i företaget från värdegrunden och visionen till trainee-program, jämställda skogsägaraktiviteter och sponsring. - Vi uppfinner framtiden och våra värdegrundsfrågor finns med i strategin vilket ökar vår konkurrenskraft, säger vd Pär Lärkeryd.
  Läs mer
 • Husum investerar för framtiden

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Stora förändringar är på gång i pappers- och massafabriken i Husum. I samband med att marknaden för papper minskar, har de finska ägarna Metsä Board beslutat att ställa om produktionen och investerar nu 1,6 miljarder i en falskartongmaskin. "Norra Skogsägarna levererar hundratusentals kubikmeter massaved till Husumfabriken varje år, så det här är en väldigt viktig framtidsinvestering för privatskogsbruket i norra Sverige", säger Patrik Jonsson, marknadschef för cellulosafiber vid Norra Skogsägarna. / Norra
  Läs mer
 • Skogssnilleblixt inspirerar unga

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu lanserar Skogen i Skolan Västerbotten ett helt nytt koncept som ger grundskoleelever i åk 7-9 chans att arbeta tematiskt och ämnesövergripande inom området entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Syftet med tävlingen är att väcka ungdomars intresse för skog, teknik, naturvetenskap och uppfinningar på samma gång som deras lust att lära stimuleras. Tävlingen är ett samarrangemang med Mera Skog i Västerbotten och Designhögskolan i Umeå./ Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Bra med naturvårdsavtal för sociala värden

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gör det möjligt att använda frivilliga naturvårdsavtal även för skogar med höga sociala värden. Från och med i år är det möjligt för skogsägare att teckna naturvårdsavtal även för att bevara skogar av stor betydelse för friluftsliv och rekreation, till exempel skolskogar. Intresserade markägare kan skriva naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommunen. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Ett förslag till två ministrar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I takt med att fler blir distansskogsägare, minskar de kommunala skatteintäkterna på landsbygden. Det beror på att skatten från den skogliga näringsverksamheten flyttar med ägaren till staden, medan skogen står kvar. Detta anser Norras vd Pär Lärkeryd att regeringen bör titta närmare på när skattesystemet ses över. / Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Vi mobiliserar för jämställd regional utveckling

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  En jämställd fördelning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. På länsstyrelsens mobiliseringskonferens den 30 oktober berättar vi hur vi arbetar för ett mer jämställt län och hur det påverkar vår regionala utveckling. / Länsstyrelsen Västernorrland
  Läs mer
 • Trävarorna ger vinst åt Norra

  Etiketter: Skog, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Norra Skogsägarna har vänt förlust till vinst och redovisar ett rörelseresultat på 77 (-22) miljoner kronor för de första åtta månaderna i år./ ATL
  Läs mer
 • Norra lanserar skogsblogg!

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lanserar "Skogssnack", en helt ny skogsblogg! "Skogssnack" synliggör skogen som förnybar resurs för att bygga ett hållbart samhälle. Här förespråkas ett aktivt, hållbart och klimatsmart skogsbruk med frihet under ansvar. / Norra Skogsägarna
  Läs mer

Sidor