Norra Skogsägarna

 • Trafikverket snedvrider konkurrensen

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Trafikverket har nu pekat ut de vägar där den nya bärighetsklassen BK4 ska tillåtas. På dessa vägar ska 74-tons lastbilar medges. Norra Skogsägarna anser att Trafikverkets begränsade förslag innebär en snedvridning av konkurrensen mellan företag på ett oacceptabelt sätt. / Norra skogsägarn
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna och Söderhamn Eriksson siktar mot världsrekordfart för bandsågar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En genomgripande modernisering av Norra Skogsägarnas bandsåglinje i Sävar kommer att medföra mycket högre såghastighet och högre utbyte av sågad trävara. I första fasen byttes en kantautomat ut och nu har steg två påbörjats där en helt ny bandsåglinje sätts upp. Investeringen beräknas till 56 miljoner kronor. Första stocken sågas i augusti 2017. / Söderhamn Eriksson
  Läs mer
 • Framtida kompetensförsörjning i skogen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Mera Skog i Västerbotten inbjuder till en dag med föreläsningar, workshops och möten. Kom till Ansia, Lycksele tisdagen den 15 november kl. 8:00 -16:00. Tre spännande föredragshållare: Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, Anders Szczepanski, föreståndare för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och ledamot av LRFs jämställdhetsakademi. / Mera Skog Västerbotten
  Läs mer
 • "Låt skogsprogrammet bidra till en växande bioekonomi"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  DEBATT. Nationella skogsprogrammet kan bli språngbrädan till en växande bioekonomi. Tre viktiga åtgärder är att utreda artskyddsförordningen, begränsa hur mycket skog som får undantas från brukande och ett samhällskontrakt för en växande bioekonomi, skriver Torgny Hardselius och Jonas Eriksson från Norra Skogsägarna. / Alltinget
  Läs mer
 • Unik webbtjänst blir ännu bättre

  Etiketter: Skog
  Webbtjänsten Skog till Salu förbättras nu ytterligare genom att omfatta samtliga lantbruksfastigheter som är till salu, det vill säga inte bara skogsfastigheter utan nu även hästgårdar, lantbruk samt gods och herresäten. Den kartbaserade sökmotorn underlättar för köparen eftersom alla fastigheter samlats på en plats oberoende av mäklare. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna fortsätter växa

  Etiketter: Skog
  Efter årets första åtta månader redovisar skogsägarföreningen Norra Skogsägarna ett rörelseresultat om 45,1 miljoner kronor, att jämföra med fjolåret som landade på 36,5 miljoner. Resultatförbättringen sker trots en tuff marknad på sågade trävaror och är framför allt en effekt av ökade volymer. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • ”Skog till Salu” med kartsök

  Etiketter: Skog
  Den unika webbtjänsten www.skogtillsalu.se​ samlar samtliga skogsfastigheter som är till salu i Sverige. Dessutom ger tjänsten möjlighet att genom ett lokalt prisindex följa hur prisutvecklingen har sett ut de tre senaste åren i närområdet av varje fastighet. Nu förbättras ”Skog till Salu” ytterligare genom en kartsökningsfunktion. Därigenom kan man på ett enklare sätt hitta hela utbudet av skogsfastigheter i det område man är intresserad av. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Träförädling i Ostvik igen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Produktionen i före detta Ostvik Komponentfabriks industrilokaler har legat nere sedan våren 2014. Nu har Brännfors Träförädling AB köpt Norra Skogsägarnas anläggning i Ostvik och beräknar att produktionen är i full gång igen till våren. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Vansinnig skatt på avstånd

  Etiketter: Skog
  Kommittén som utreder vägslitageavgifter presenterade i sommar en skattechock. I rapporten föreslår man en avgift på 24 kronor per mil för tunga lastbilar. Norras vd, Pär Lärkeryd, väljer att benämna avgiften som en samhällsfarlig straffskatt, som skulle skapa stora konkurrensnackdelar för skogsproduktion i Sverige. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra fortsätter satsa på sågverken

  Etiketter: Trä och träindustrin
  ​För att ytterligare öka värdet på varje stock investerar Norra Skogsägarna 80 miljoner kronor i en ny såglinje i Sävar såg. Samtidigt har skogsägarföreningen även beslutat om en investering på 30 miljoner kronor i Kåge såg. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor