Norra Skogsägarna

 • Skog till Salu

  Etiketter: Skog
  Skog till Salu är resultatet av ett samarbete mellan TOP Skogliga Beräkningssystem AB och Norra Skogsägarna. Skogsfastigheter publiceras på Skog till Salu inom en vecka från det att mäklare annonserat fastigheten på sin webbplats. / Skog till salu
  Läs mer
 • Stora priskillnader på skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Stora regionala differenser Prisutvecklingen skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet vi tittar och för att förstå marknaden är det tvunget att indela Sverige i zoner utgående från de faktorer som har störst prispåverkan. Helt avgörande för att kunna dra korrekta slutsatser är metoden för hur denna zonindelning görs. Våra studier visar tydligt att indelningen inte går att göra enbart utgående från geografiska regioner. Indelningen måste istället baseras på en kombination av kapitaltäthet och bonitet eftersom dessa två faktorer har den absolut starkaste kopplingen till fastigheternas prisnivåer. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Prisutveckling för sålda skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Här redovisas hur priset på sålda skogsfastigheter förändrats under de senaste åren jämfört med 2011/2012. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Samägande av skog

  Etiketter: Skog
  Hur fungerar beslutsordningen när det finns mer än två delägare till en skogsfastighet? På vilka sätt kan samägande upplösas? Får man sälja sin andel hur som helst? Vad händer om en delägare får stora ekonomiska problem? Och den viktigaste frågan av alla – hur bygger man ett bra samägande? Skogsbyråns Andreas Forsberg har alla svaren. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Världens träd på 16 hektar

  Etiketter: Skog
  Sibiriens kamtjatkabjörkar, Nordamerikas silverlönnar och Östasiens katsuror ligger närmare än du tror. De är nämligen några av växtområdena i Arboretum Norr, utanför Umeå. Det 16 hektar stora arboretet är en doldis i ständig förvandling, ett utflyktsmål att lägga på minnet inför nästa barmarkssäsong. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Bokmässans egen skogsoas

  Etiketter: Skog
  Det vimlar av besökare och utställare när nordens största kulturevenemang slår upp sina portar. Men trots tusentals böcker lyckas en nykomling sticka ut genom att presentera skogen som en härlig plats för både barn och vuxna; Norra Skogsskolan som presenterade sin färska bokserie "Skogsbarnen". / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Jögge slöjdar i björk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Slöjdaren och folkkonstnären Jögge Sundqvist lyfter fram björken som slöjdmaterial. Jögge beskriver också, steg för steg, hur du gör en slev med endast handverktyg. Om du lyckas med formgivningen och ytbehandlingen har du skapat både ett funktionellt föremål till hushållet och ett litet konstverk. En perfekt julklapp alltså! / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Unikt tallfynd i Lycksele

  Etiketter: Skog
  Sveriges äldsta tall tros vara omkring 9 500 år gammal. Det välbevarade trädet har grävts fram på Norräng i Lycksele och har troligen vuxit precis efter inlandsisen försvann från området. Nu fortsätter arbetet med dendrokronologisk undersökning på Skogsmuseet i Lycksele. Forskarna försöker dessutom få kottfrön från samma utgrävning att gro. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Skogen tar allt större plats i EU

  Etiketter: Skog
  Trots att vi inte har en gemensam skogspolitik inom EU, så tas allt fler politiska beslut i Bryssel som kan få konsekvenser för hur svenska skogsägare får bruka sin skog. Därför är det viktigt att privatskogsbruket har starka röster i maktens korridorer som klargör att aktivt skogsbruk är lösningen på många av EU:s utmaningar. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Den farliga skogen

  Etiketter: Skog
  Om man får tro dagens produktion av barnböcker är skogen oftast en plats med monster och vålnader. I ledaren anser Pär Lärkeryd att det är hög tid att barn får läsa om skogen som en härlig plats för lek och roliga upptäcktsfärder. Det behövs barnböcker som beskriver skogen på ett nytt, realistiskt sätt. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor