Norra Skogsägarna

 • Skogsbarnen nominerade till Publishingpriset

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogsbarnen - nominerade till Publishingpriset
  Norras skogliga äventyrsböcker, Skogsbarnen, har nu nominerats till Publishingpriset. Böckerna, som vänder sig till barn i åldrarna 6-9 år, har nominerats i kategorin reportage och berättelse. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Dags för politiskt klarspråk

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Med ett år kvar till valet är det hög tid att våra politiker börjar prata klarspråk om vad de vill med skogen och landsbygden. Så här långt får nämligen Norras vd Pär Lärkeryd det inte att gå ihop. Samtidigt som alla vet att skogen är viktig både för klimatfrågan och för välfärdsbygget, så gör man det allt svårare för privata skogsägare att utöva skogsbruk. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Vildare väder att vänta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Enligt SMHI:s klimatexpert Gunn Persson kommer framtidens väder att bli både varmare och blötare samtidigt som havsnivåerna fortsätter att stiga. Växthuseffektens uppvärmning av vår planet ändrar både de nederbörds- och temperaturförhållanden som vi nordbor är vana vid att ha. Den utvecklingen påverkar såväl skog som människor. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Dragkamp om skogen

  Etiketter: Skog
  Den brukade skogen är en central pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle. Inom regeringskansliet verkar det dock pågå en dragkamp om skogen, vilket leder till att nödvändiga beslut uteblir. Jonas Eriksson menar att det nu är dags för regeringen att visa ledarskap i skogsfrågorna och skyndsamt presentera ett svenskt skogsprogram. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Dags att ta fram kompassen

  Etiketter: Forestry
  Klimatet förändras snabbt och för oss i Sverige innebär det att vi kan förvänta oss stora kast mellan häftiga stormar, kraftiga torrperioder och extrema skyfall. I ledaren anser Pär Lärkeryd att regeringen nu måste ta fram kompassen och visa vägen mot en framtida konkurrenskraftig skogsnäring, så att Sverige kan lägga in en högre växel i den globala klimatkampen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna lanserar kunskapsportal om skog

  Etiketter: Skog
  Nu lanserar Norra Skogsägarna Norra Skogsskolan, en ny webbaserad kunskapsportal om skog som riktar sig till skogsägare, barn och ungdomar samt intresserad allmänhet. / Norran
  Läs mer
 • Miljöministern inbjuds till skogsexkursion

  Etiketter: Skog
  Miljöminister Karolina Skog, Norra Skogsägarna med sina 17 000 medlemmar inbjuder dig till en personlig skogsexkursion. Anledningen är den att vi vill visa hur nuvarande inriktning för skydd av skog fördröjer lösningen på klimatfrågan och skadar den frivilliga naturvården. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Han ser skogen från ovan

  Etiketter: Skog
  Från sin paramotor har han en oslagbar utsikt över skogslandskapet. Han flyger högt och lågt, identifierar rågångar, räknar vindfällen och även plantor i en plantering om det skulle behövas. Men framför allt njuter han av sin magnifika hobby. Skogsmagasintet har hälsat på hos skogsinspektor Håkan Önneholm, i Kuusijärvi utanför Övertorneå. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Att bruka eller inte bruka?

  Etiketter: Skog
  Om vi helt upphör med skogsbruk och låter skogen växa fritt skulle klimatnyttan kunna bli något större under 50–60 år framöver. Men efter den tidsperioden börjar trädens kapacitet att lagra koldioxid att avta. Att fortsätta bruka skogen är därför det enda långsiktigt hållbara om den ska bidra till att utsläppen av koldioxid ska minska i framtiden. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Visar på Skogens möjligheter

  Etiketter: Skog
  Relationen mellan Sveriges befolkning och skogen blir allt svagare och kunskapen om skogen allt mindre. Därför kommer nu initiativet "Svenska Skogen" på ett enkelt och underhållande sätt sprida större kunskap om skogen. Syftet är att svenska folket ska förstå att vi lever i ett unikt skogsland, som till 70 procent täcks av skog med stora framtidsmöjligheter. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor