Norra Skogsägarna

 • Dragkamp om skogen

  Etiketter: Skog
  Den brukade skogen är en central pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle. Inom regeringskansliet verkar det dock pågå en dragkamp om skogen, vilket leder till att nödvändiga beslut uteblir. Jonas Eriksson menar att det nu är dags för regeringen att visa ledarskap i skogsfrågorna och skyndsamt presentera ett svenskt skogsprogram. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Dags att ta fram kompassen

  Etiketter: Forestry
  Klimatet förändras snabbt och för oss i Sverige innebär det att vi kan förvänta oss stora kast mellan häftiga stormar, kraftiga torrperioder och extrema skyfall. I ledaren anser Pär Lärkeryd att regeringen nu måste ta fram kompassen och visa vägen mot en framtida konkurrenskraftig skogsnäring, så att Sverige kan lägga in en högre växel i den globala klimatkampen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna lanserar kunskapsportal om skog

  Etiketter: Skog
  Nu lanserar Norra Skogsägarna Norra Skogsskolan, en ny webbaserad kunskapsportal om skog som riktar sig till skogsägare, barn och ungdomar samt intresserad allmänhet. / Norran
  Läs mer
 • Miljöministern inbjuds till skogsexkursion

  Etiketter: Skog
  Miljöminister Karolina Skog, Norra Skogsägarna med sina 17 000 medlemmar inbjuder dig till en personlig skogsexkursion. Anledningen är den att vi vill visa hur nuvarande inriktning för skydd av skog fördröjer lösningen på klimatfrågan och skadar den frivilliga naturvården. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Han ser skogen från ovan

  Etiketter: Skog
  Från sin paramotor har han en oslagbar utsikt över skogslandskapet. Han flyger högt och lågt, identifierar rågångar, räknar vindfällen och även plantor i en plantering om det skulle behövas. Men framför allt njuter han av sin magnifika hobby. Skogsmagasintet har hälsat på hos skogsinspektor Håkan Önneholm, i Kuusijärvi utanför Övertorneå. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Att bruka eller inte bruka?

  Etiketter: Skog
  Om vi helt upphör med skogsbruk och låter skogen växa fritt skulle klimatnyttan kunna bli något större under 50–60 år framöver. Men efter den tidsperioden börjar trädens kapacitet att lagra koldioxid att avta. Att fortsätta bruka skogen är därför det enda långsiktigt hållbara om den ska bidra till att utsläppen av koldioxid ska minska i framtiden. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Visar på Skogens möjligheter

  Etiketter: Skog
  Relationen mellan Sveriges befolkning och skogen blir allt svagare och kunskapen om skogen allt mindre. Därför kommer nu initiativet "Svenska Skogen" på ett enkelt och underhållande sätt sprida större kunskap om skogen. Syftet är att svenska folket ska förstå att vi lever i ett unikt skogsland, som till 70 procent täcks av skog med stora framtidsmöjligheter. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Utveckla områdesskyddet

  Etiketter: Skog
  Arbetet med skydd av skog har genom åren varit laddat och fyllt med konflikter. När nu Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har reviderat strategierna för formellt skydd av skog hoppas Norras medlemschef, Jonas Eriksson, att de nya strategierna kan minska konflikterna i skogen och att fler skogsägare kan få ersättning för sina nyckelbiotoper. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer
 • Världens modernaste såglinje byggs i Sävar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Norra skördar framgångar i skogen och satsar stort på den egna industrin. Sedan 2012 har skogsägarföreningens försäljning av trävaror ökat med närmare 50 procent och just nu pågår för fullt en utbyggnad av sågverken i Sävar och Kåge. För att ytterligare öka värdet på varje stock har nu föreningens styrelse beslutat att i Sävar även installera en Microtec CT Log, en helt unik industriell datortomograf som kan skanna stockar i en hastighet av 180 meter per minut. / Norra
  Läs mer
 • Norra stärker sin roll i samhället

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lockar fler medlemmar
  Norra Skogsägarna stärker sina marknadsandelar och ökade under 2016 omsättningen från 1,9 till 2,2 miljarder kronor. Resultatet före skatt förbättrades under samma period med hela 47 procent från 39,1 till 57,3 miljoner. Större marknadsandelar leder inte bara till ökad styrka på virkesmarknaden utan även till att skogsägarföreningen allt tydligare kan bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle. /
  Läs mer

Sidor