Norra Skogsägarna

 • Så blir skogsägarnas 2014

  Etiketter: Skog
  Året har bara börjat men frågan är hur det kommer att bli. Vi ställde fem frågor till ordförandena för Sveriges skogsägarföreningar inför det nya året. Först ut är Christer Segersteen, Södra Skogsägarna, och Torgny Hardselius, Norra Skogsägarna. / Skogsland
  Läs mer
 • Världens största solfångare

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Tillgången till energi är grunden till allt och vi blir alltmer energiberoende eftersom den nya tidens ekonomi är mer energikrävande än den gamla. I ledaren undrar Pär Lärkeryd hur vi ska producera all denna energi. Varför inte utnyttja de solfångare som redan står i våra skogar? (Ledare i Norra skogsmagasinet) / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna sponsrar jämställt

  Etiketter: Skog
  Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande väldigt mycket av manliga normer och maktstrukturer. Sponsring och reklam är en viktig inkomstkälla för föreningslivet och påverkar därför också barn och ungdomars möjlighet till idrottsutövande. (film) / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Uppröjningsarbetet efter stormen har börjat

  Etiketter: Stormfällning
  Uppröjningsarbetet efter stormen Hilde har kommit igång och det är många skogsägare som själva vill ta vara på sin stormfällda skog. Men nu varnar Norra Skogsägarna för att på egen hand ge sig ut i skogen och såga, eftersom de är förenat med livsfara./ Tv4.se
  Läs mer
 • Norra manar till försiktighet i stormskogen

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Natten mellan den 16 och 17 november slog stormen Hilde till med full kraft. Skogsskadorna bedöms vara störst i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Nu uppmanar Norra Skogsägarna till sunt förnuft och försiktighet i skogen. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Skogen – Jennys favoritplats

  Etiketter: Skog
  Hon är på samma gång både morgonpigg och kvällstrött och hennes absoluta favoritplats är skogen. Jenny är nämligen entreprenör med uppdrag för Norra Skogsägarna. / Allehanda.se
  Läs mer
 • Privata skogsägare bortglömda

  Etiketter: Skog
  Den parlamentariska miljömålsberedningen har misslyckats med sitt uppdrag. Norra Skogsägarna anser att beredningen inte har tagit hänsyn till att hälften av landets skogar ägs av privata skogsägare. – Det är uppenbart att miljömålsberedningen har saknat kunskap, insikt och förståelse för privata skogsägares förutsättningar, säger Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna som även ingått i miljömålsberedningens expertgrupp. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Norras jämställdhetspris till Olofsfors VD

  Etiketter: Skog
  Niklas Swanemar, VD vid Olofsfors AB, har tilldelats Norra Skogsägarnas jämställdhetspris för 2013. Priset delades ut under föreningens årsstämma i Skellefteå på fredagen. Olofsfors AB, strax utanför Nordmaling i Västerbotten, tillverkar och försäljer bland annat boggiband för skogs- och entreprenad-maskiner. (Till vänster på bilden: Maria Hedblom, mottagare av Norras utvecklingspris. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna diskuterar framtiden på stämma

  Etiketter: Skog
  Inom 10 år väntas 30 procent av skogsfastigheterna i Norras verksamhetsområde byta ägare. Nu presenteras planen för hur de nya skogsägarna ska mötas. / Skogsland
  Läs mer
 • Rättsosäkerheten kring nyckelbiotoper tydliggjord

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna har under lång tid ifrågasatt nuvarande system med hur nyckelbiotoper på ett godtyckligt sätt identifieras och avgränsas. Norra får nu stöd för sitt ifrågasättande. I Skogsstyrelsens egen kontrollinventering visar det sig att specialister hos myndigheten gör olika bedömningar av vad som är en nyckelbiotop i 13 fall av 14. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor