Norra Skog

 • Hållbar skoterkörning - ökad medvetenhet

  Etiketter: Skog
  Representanter för skogsnäringen fortsätter sin positiva informationssatsning för att öka medvetenheten kring hållbar skoterkörning. Markägarna är oroliga för ökade körskador i takt med ökningen av mountain- och crossovermaskiner, skotrar som är framtagna för friåkning och utgör 70 procent av alla nyinköpta skotrar. "Skogen har en fantastisk förmåga att ersätta fossila råvaror som olja, kol och plast. Men då behöver vår förnybara råvara få växa upp utan skador", säger Elin Swartling, projektledare för Skoter ❤ skogen. / Norra Skog
  Läs mer
 • Norra Skogs delägande i Husums massabruk - en affär med två mycket nöjda parter

  Etiketter: Skog
  Den första december blev Norra Skogs 27 000 medlemmar delägare i Metsä Board Husums massabruk. Bruket har funnits i över 100 år och de senast 20 åren har det ägts av Metsä Board som är en del av Metsä Group som ägs av skogsägarföreningen Metsäliitto med 100 000 medlemmar i Finland. Den gröna miljardaffären har genomförts med två mycket nöjda parter. Norra Skogs försäljning av 40 000 hektar av egen skog, till den svenskägda skogsfonden Silvestica, frigjorde kapital som nu investerats i ett delägarskap i Husum. / Norra Skog
  Läs mer
 • Norra Skog: Skogsutredningen missar målet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Utredningen borde i större omfattning ha analyserat i vilka situationer myndighetsutövningen fått äganderättsliga konsekvenser som står i strid med de politiska intentionerna och utifrån detta föreslå åtgärder för att komma till rätta med bristerna, skriver Jonas Eriksson, medlemschef i Norra Skog: "Min bedömning är att utredningen inte i tillräcklig grad analyserat i vilka avseenden äganderätten försvagats på det sätt som egentligen är grunden till utredningens tillkomst". / Norra Skog
  Läs mer
 • Digital teknik i skogen

  Etiketter: Skog
  En karta över skogsfastigheten direkt i läsplattan. Avtal som skrivs under med ett knapptryck på telefonen. Allt fler skogsaffärer sköts digitalt, vilket underlättar kontakten mellan skogsägare och inspektor – inte minst under pandemin. / Norra Skog
  Läs mer
 • Grön miljardaffär i norra Sverige

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Norra Skog har under senare år byggt upp en toppmodern sågverksindustri och tar nu nästa strategiska steg in i framtiden och köper 30 procent av Metsä Board Husums massabruk. / Norra Skog
  Läs mer
 • Unik affär i norrländska skogen

  Etiketter: Skog
  Silvestica Green Forest, en svensk skogsfond för institutionella investerare, köper Norra Skogs skogsinnehav på 40 000 hektar i de fyra nordliga länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. / Norra Skog
  Läs mer
 • Biometria kvalitetssäkrar 100 skördare för Norra Skog

  Etiketter: Skog
  Biometria har fått i uppdrag att kvalitetssäkra ytterligare drygt 70 av de skördare som kör på Norra Skogs uppdrag. Driftsättning, utbildningsinsatser och provmätningar beräknas vara klara nästa höst och innebär att Norra Skogs 27 000 medlemmar garanteras att varje enskilt träd ger högsta värde tillbaka. Vinsterna går igenom hela kedjan, från skog till industri. / Biometria
  Läs mer
 • Norra Skog får Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling 2020

  Etiketter: Skog
  Svensk Kooperation kan med glädje nu avslöja att vinnaren av det nyinstiftade priset för kooperativ utveckling är skogsägarföreningen Norra Skog. Det nya kooperativa företaget Norra Skog lyfter fram och stärker den kooperativa företagsformen på ett positivt sätt, med sikte på en inkluderande och jämställd skogsägarförening. / Svensk Kooperation
  Läs mer
 • Nya Norra Skog går som väntat trots utmaningar

  Etiketter: Skog
  Norra Skogs allra första delårsrapport efter fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna visar på ett resultat i nivå med förväntan under föreningens första år. Resultatet för januari till augusti 2020 landade på -33 miljoner kronor före skatt. / Norra Skog
  Läs mer
 • Norra Skog ska framtidssäkra skogsägarrörelsen

  Etiketter: Skog
  Två har blivit en, fast i praktiken mycket mer än så. Norrskog och Norra Skogsägarna har gått samman och bildat Sveriges till ytan största skogsägarförening: Norra Skog. Ambitionen är att bli en starkare, tydligare och modernare aktör för att vara attraktiv för skogsägarna – nu och i framtiden. / Norra Skog
  Läs mer

Sidor