norra Norrland

 • Anmälda avverkningsarealen fortsätter att öka i Norra Norrland

  Etiketter: Skog
  Den areal som anmälts för avverkning fortsätter att öka under maj i Norra Norrland. Ökningen låg på 29 procent jämfört med samma månad året innan, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Högsta anmälda avverkningsarealen i Norra Norrland på tio år

  Etiketter: Skog
  Den areal som anmälts för avverkning var under april den största på tio år i Norra Norrland. Ökningen låg på 89 procent jämfört med samma månad året innan, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Den anmälda avverkningsarealen minskade i december

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal minskade med 4 procent i december 2015 jämfört med motsvarande månad 2014. Den anmälda avverkningsarealen fortsätter att minska. Under december 2015 sjönk anmäld avverkningsareal med 4 procent till 19 874 hektar jämfört med motsvarande månad förra året. På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 13 av 21 län. För landsdelar som helhet minskade den anmälda avverkningsarealen i Norra Norrland och Svealand. Vid jämförelse mellan 2015 och 2014 har det anmälts 13 procent mindre areal. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Naturlig föryngring av skogen har minskat kraftigt

  Etiketter: Skog
  Att skogen föryngras av sig själv blir allt ovanligare som metod för att säkerställa ny skog efter en avverkning. Störst förändring har skett i Norra Norrland och Svealand - en halvering på mindre än tio år. Istället ökar andelen plantering och i vissa delar av landet även såddandelen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 140 skogsegendomar till salu under 2012

  Etiketter: Skog
  Lördagen den 25 februari startar Sveaskog årets försäljning av skogsegendomar. Under 2012 planerar Sveaskog att sälja 22 000 hektar, främst i norra och mellersta Norrland. / Sveaskog
  Läs mer