Naturvårdsverket

 • Vi har i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. Svensken hade vid samma tid i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och län. Det visar statistik från SCB. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Vi har i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. Svensken hade vid samma tid i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och län. Det visar statistik från SCB. Allra närmast till skyddad natur har boende i Örebro län – i genomsnitt 1,7 kilometer. Därefter kommer Gotlands och Stockholms län med 1,8 respektive 1,9 kilometer. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Naturvårdsverket: ”Ersättningsmark är en bra affär”

  Etiketter: Skog
  Ersättningsmark vid skydd av skog är en bra affär, tycker Naturvårdsverket. Skogsbolagen, som fick 50 procent mer mark i utbyte för skog som skulle ha varit svår att bruka på grund av certifieringen, är också nöjda. / ATL
  Läs mer
 • Björnstammen i Sverige är stabil

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Förenklad handläggning av vapenlicens till jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Efter ett samarbete som pågick under 2017 har en ny digital tjänst upprättats mellan Naturvårdsverket och Polismyndigheten som gör det enklare och snabbare att pröva ärenden om vapenlicens till jägare. Efter en tids användning kan Naturvårdsverket konstatera att tjänsten fungerar mycket bra. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • CNV inventerar naturvägledning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På uppdrag av Naturvårdsverket inventerar CNV just nu erfarenheter av och goda exempel på naturvägledning inom områdena tätortsnära natur, allemansrätt och naturnära jobb. Vi vill be om er hjälp att hitta de goda exemplen! / CNV
  Läs mer
 • Miljonbidrag till utbildning om hållbara material

  Etiketter: Skog
  Forskningskoncernen Swerea IVF beviljas 1 020 000 kronor för en företagsutbildning i syfte att öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna råvaror. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Upplev naturen på hemmaplan under Lokala naturvårdens dag

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Lokala Naturvårdens dag firas över hela landet den sista helgen i augusti. I år bjuds på vandringar, inventering av bin och fjärilar, fiske, presentation av bygdens berg och mycket mer. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Den hotade ekbocken återetableras

  Etiketter: Skog
  Den större ekbocken, en av våra största skalbaggar, är en hotad art. Den har tidigare förekommit i Skåne, Blekinge, Halland och Småland, men finns numera endast på Öland. Nu görs försök med att etablera den i Björnö naturreservat, norr om Kalmar. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • "Människors behov är viktigare än vargen"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I ett uttalande kritiserar Jägarnas riksförbund Naturvårdsverkets beslut att inte tillåta vargjakt nästa år. / SR P4 Skaraborg
  Läs mer

Sidor