Naturvårdsverket

 • Björnstammen i Sverige är stabil

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Förenklad handläggning av vapenlicens till jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Efter ett samarbete som pågick under 2017 har en ny digital tjänst upprättats mellan Naturvårdsverket och Polismyndigheten som gör det enklare och snabbare att pröva ärenden om vapenlicens till jägare. Efter en tids användning kan Naturvårdsverket konstatera att tjänsten fungerar mycket bra. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • CNV inventerar naturvägledning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På uppdrag av Naturvårdsverket inventerar CNV just nu erfarenheter av och goda exempel på naturvägledning inom områdena tätortsnära natur, allemansrätt och naturnära jobb. Vi vill be om er hjälp att hitta de goda exemplen! / CNV
  Läs mer
 • Miljonbidrag till utbildning om hållbara material

  Etiketter: Skog
  Forskningskoncernen Swerea IVF beviljas 1 020 000 kronor för en företagsutbildning i syfte att öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna råvaror. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Upplev naturen på hemmaplan under Lokala naturvårdens dag

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Lokala Naturvårdens dag firas över hela landet den sista helgen i augusti. I år bjuds på vandringar, inventering av bin och fjärilar, fiske, presentation av bygdens berg och mycket mer. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Den hotade ekbocken återetableras

  Etiketter: Skog
  Den större ekbocken, en av våra största skalbaggar, är en hotad art. Den har tidigare förekommit i Skåne, Blekinge, Halland och Småland, men finns numera endast på Öland. Nu görs försök med att etablera den i Björnö naturreservat, norr om Kalmar. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • "Människors behov är viktigare än vargen"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I ett uttalande kritiserar Jägarnas riksförbund Naturvårdsverkets beslut att inte tillåta vargjakt nästa år. / SR P4 Skaraborg
  Läs mer
 • Ny statistik om skyddad natur

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Vid 2017 års slut var 13 procent av Sveriges landareal skyddad enligt någon av de permanenta skyddsformerna. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket./ Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Älg- och björnjakten kan starta samtidigt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten har tillsammans med landshövdingen Magdalena Andersson kommit fram till att länsstyrelsen ska skriva till Naturvårdsverket för att få starten för björnjakten flyttad till 3 september. / Jakt & jägare
  Läs mer
 • Nordiska ministerrådets bidragsutlysning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nordiska ministerrådets har just nu en bidragsutlysning för projekt inom biologisk mångfald samt friluftsliv inför 2019. Utlysningen är öppen för nordiska miljöprojekt inom hållbart friluftsliv samt projekt om hot mot den biologiska mångfalden i Norden. / Naturvårdsverket
  Läs mer

Sidor