Naturvårdsverket

 • Beslut om licensjakt efter varg överlåts till länsstyrelserna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Webbinarier för nationalparksförvaltare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Ta hand om varandra och naturen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Välkommen ut! Naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra. Det har många upptäckt i år. Därför är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både till varandra och till naturen. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Naturvårdsverket köper del av Tyresta naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverket har tecknat avtal med Stockholms stad om att köpa en del av Tyresta naturreservat. I området finns höga naturvärden och köpet tryggar möjligheterna att fortsätta göra hela området kring Tyresta tillgängligt för naturupplevelser. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Naturvårdsverket beviljar skyddsavskjutning i Västerbotten – Sveaskog avstår

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverket bifaller Sveaskogs överklagan gällande skyddsavskjutning av älg i Lycksele kommun, Västerbotten. Sveaskog kommer dock som tidigare meddelats inte att genomföra någon skyddsavskjutning. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Ansökningsomgångar - Klimatklivet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de tre miljoner kronor vi fördelar under 2020. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Gamla vedpannor ska bytas ut – för att minska utsläpp

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket vill att alla gamla vedpannor ska bort till år 2027 och föreslår därför att en statlig utbytespremie införs för att minska skadliga utsläpp från vedeldning i tätorter med minst 200 invånare. Omkring 170 000 hus i Sverige har vedpanna. Naturvårdsverket uppskattar att det varje år dör ungefär 1 000 personer i förtid på grund av hälsofarliga luftföroreningar från vedeldning. / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Regeringen ger myndigheter uppdrag att bekämpa granbarkborren

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsstyrelsen, tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket, får i sina respektive regleringsbrev uppdrag som ska leda till att spridningen av granbarkborrar begränsas. Det är viktigt att alla berörda myndigheter samarbetar och gör sitt yttersta för att bekämpa spridningen. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Jägareförbundet: Fel med vargflytt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Svenska Jägareförbundet gör tummen ner för Naturvårdsverkets återupptagna planer på att flytta vargar. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer

Sidor