Naturvårdsverket

 • Naturvårdsverket tar nu emot nya ansökningar till Klimatklivet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Mellan 15 augusti och 28 augusti går det på nytt att söka investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. I år finns 1,5 miljarder kronor att ta del av, och Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår till och med 2023. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Naturvårdsverket ska utreda alternativ finansieringslösning av klövvilt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och lämna förslag på områdesfinansiering av klövvilt som en alternativ finansieringslösning till dagens system med fällavgifter. Uppdraget syftar till att bidra till en långsiktig och stabil finansiering av länsstyrelsernas förvaltning. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Naturvårdsverket får ytterligare drygt en miljard

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Budgetbeslutet i riksdagen den 18 juni innebär ytterligare drygt en miljard kronor till Naturvårdsverket. Pengarna satsas bland annat på skötsel av natur runt om i hela landet och på Klimatklivet som öppnar på nytt för nya ansökningar i augusti. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Ingen licensjakt på varg 2020

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med cirka 300 vargar i Sverige och ingen tillväxt jämfört med förra året finns det inte utrymme för licensjakt vintern 2020. Naturvårdsverket kommer därför inte att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen./ Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Kartläggning av skog ges längre tid

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Inom ramen för det nationella skogsprogrammet gav regeringen 2018 uppdraget till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistikrapportering för skogsmark. På grund av arbetets komplexitet och ambitionen att nå ställda kvalitetskrav i uppdraget beslutar regeringen att Statistiska centralbyrån (SCB) fortsättningsvis ska ingå i uppdraget. Regeringen beviljar också myndigheterna två extra månader för uppdragets genomförande. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • ArtDatabanken tvingas till nedskärningar - slår hårt mot den biologiska mångfalden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ArtDatabanken tvingas till stora nedskärningar på grund av de minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget. Budet från SLU:s rektor, som haft överläggningar med myndigheter och den nu sittande regeringen, är att neddragningen ska ses som permanent. / SLU
  Läs mer
 • Hela Sveriges marktäcke är nu kartlagt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu är en första version av rikstäckande data över landets olika marktyper och markanvändning publicerad av Naturvårdsverket. <br /> / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Ordlista ska få myndigheter att kommunicera bättre

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket behöver en gemensam ordlista för att kunna kommunicera med varandra om naturvårdande skogsskötsel... / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Nu måste hunden kopplas i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ny lag kräver att hundar inte får springa lösa i områden där det kan finnas vilt. / ATL
  Läs mer
 • Öppning för ökad rovdjursjakt i norr

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En överenskommelse mellan de fem länsstyrelserna i Norrlandslänen, Sametinget och Naturvårdsverket öppnar för ökad jakt på stora rovdjur... / Jakt & Jägare
  Läs mer

Sidor