Naturvårdsverket

 • Den hotade ekbocken återetableras

  Etiketter: Skog
  Den större ekbocken, en av våra största skalbaggar, är en hotad art. Den har tidigare förekommit i Skåne, Blekinge, Halland och Småland, men finns numera endast på Öland. Nu görs försök med att etablera den i Björnö naturreservat, norr om Kalmar. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • "Människors behov är viktigare än vargen"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I ett uttalande kritiserar Jägarnas riksförbund Naturvårdsverkets beslut att inte tillåta vargjakt nästa år. / SR P4 Skaraborg
  Läs mer
 • Ny statistik om skyddad natur

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Vid 2017 års slut var 13 procent av Sveriges landareal skyddad enligt någon av de permanenta skyddsformerna. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket./ Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Älg- och björnjakten kan starta samtidigt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten har tillsammans med landshövdingen Magdalena Andersson kommit fram till att länsstyrelsen ska skriva till Naturvårdsverket för att få starten för björnjakten flyttad till 3 september. / Jakt & jägare
  Läs mer
 • Nordiska ministerrådets bidragsutlysning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nordiska ministerrådets har just nu en bidragsutlysning för projekt inom biologisk mångfald samt friluftsliv inför 2019. Utlysningen är öppen för nordiska miljöprojekt inom hållbart friluftsliv samt projekt om hot mot den biologiska mångfalden i Norden. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Bäst i Sverige på friluftsliv

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sju kommuner har fått mycket bra resultat i en undersökning om kommunernas friluftslivsarbete. Det är Arjeplog, Bromölla, Kalix, Luleå, Sundsvall, Tranås och Vilhelmina. En av dessa blir Sveriges friluftskommun 2018. Vilken avslöjas på Tankesmedja för friluftsliv 18 april. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Fler ekosystemtjänster och klimatanpassning med grön infrastruktur

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Kommande regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ska ge kunskap om ekologiska sammanhang i landskapet och bidra till att man i den fysiska planeringen ser landskapet som en helhet. Behovet av klimatanpassning och hänsyn till ekosystemtjänster ökar och har båda en stark koppling till varandra och till en väl fungerande grön infrastruktur. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Resultat för Klimatklivet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Tillsammans med alla som deltar i Klimatklivet bidrar vi till att åtgärda klimatproblemen. Här kan du läsa om resultaten. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Får bidrag för klimatsmart investering

  Etiketter: Bioenergi
  Sveaskog Förvaltnings AB i Hallsberg tilldelas 2 595 150 kr för att konvertera sin värmeanläggning från fossilt till biobränsle. Det är Naturvårdsverket som fördelat 11,5 milj kr statliga bidrag i en ny omgång av det så kallade Klimatklivet. / Sydnärkenytt
  Läs mer
 • Nu öppnar bidragsutlysning för nordiska miljöprojekt

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu öppnar Nordiska ministerrådets bidragsutlysning inför 2019. Utlysningen är öppen för nordiska miljöprojekt inom hållbart friluftsliv samt projekt om hot mot den biologiska mångfalden. / Naturvårdsverket
  Läs mer

Sidor