naturvårdspris

 • ​Kämpar för almens överlevnad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland. Karin insåg tidigt almsjukans hot och samtidigt möjligheten till bekämpning i och med Gotlands isolerade läge. Tack vare Karin har almsjukan hittills hållits i schack på Gotland, samtidigt som kampen ser ut att vara förlorad på många andra håll i landet. / SLU
  Läs mer
 • ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 går till Karin Wågström

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Karin Wågström tilldelas ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland. Karin insåg tidigt almsjukans hot och samtidigt möjligheten till bekämpning i och med Gotlands isolerade läge. Tack vare Karin har almsjukan hittills hållits i schack på Gotland, samtidigt som kampen ser ut att vara förlorad på många andra håll i landet./ SLU
  Läs mer
 • Utdelningen av Jönköpings kommuns naturvårdspris 2018

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jönköpings kommun delar varje år ut ett naturvårdspris. Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen. / Jönköpings kommun
  Läs mer
 • Pris för skapandet av forum för varg

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdspriset delas ut årligen av ArtDatabanken. Årets pristagare är Mats och Karin Ericson för deras arbete med Vargsymposiet - en mötesplats för diskussion av vargfrågor. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Länsstyrelsen Skåne instiftar ett nytt naturvårdspris

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu instiftar Länsstyrelsen Skåne ett nytt naturvårdspris för att uppmärksamma värdefulla naturvårdsinsatser i länet. Personer, företag eller organisationer som genomfört naturvårdande aktiviteter kan belönas med priset. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • ArtDatabankens naturvårdspris till entusiast med spindelnät

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ArtDatabankens Naturvårdspris 2017 går till Kajsa Mellbrand som har lyft intresset för spindlar. En folkbildande gärning som också har bidragit till att förbättra könskvoten bland skaran av småkrypsentusiaster. / SLU
  Läs mer
 • Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Artdatabankens Naturvårdspris 2016 tilldelas Rolf Löfgren vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 20 april. Han har gjort en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker. / SLU
  Läs mer
 • Nominera till ArtDatabankens naturvårdspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Priset går till den/de som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. / SLU
  Läs mer
 • Förenade insatser ger naturvårdspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med smittande engagemang, kunskap och gemensamma krafter kan ideella krafter i samverkan med myndigheter genomdriva naturvårdsprojekt som aldrig annars skulle bli genomförda. ArtDatabankens utmärkelse delas ut vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 28 april av statssekreterare Göran Enander. / SLU
  Läs mer
 • ArtDatabankens naturvårdspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under konferensen Flora- och faunavård delas ett av Sveriges förnämsta naturvårdpriser ut - ArtDatabankens naturvårdspris. / SLU
  Läs mer