naturvårdsavverkning

 • Naturvårdsavverkning i lövrik skog gynnar fågelliv - SCA och BirdLife i samarbete

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Som en del i samarbetet med BirdLife Medelpad har SCA utfört en naturvårdsavverkning för att gynna lövskog i västra Medelpad. Åtgärden gynnar också fåglar som trivs i ljusa, soliga lövskogar. Avverkningen utfördes under senhösten 2020 och området, som ligger mellan Navarn och Holmsjön i västra Medelpad, består av lövrik blandskog, där träden i snitt är kring 100 år gamla. Hela området omfattar ca 55 hektar, varav 35 hektar har åtgärdats och 20 hektar lämnats orört. / SCA
  Läs mer
 • Älvdalens Besparingsskog testar - naturvårdsavverkning enligt nya kunskaper

  Etiketter: Skog
  Forskningen inom naturvård säger att tallbestånd med höga naturvärden kan utveckla ännu bättre naturvärden/naturnytta om man sköter dem med inriktning på naturvård. Vilket lett till ny kunskap som Älvdalens Besparingsskog nu har provat på. / Älvdalens Besparingsskog
  Läs mer