naturvårdsavtal

 • Kraftig minskning av nya områdesskydd

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens beslut om skydd av skog minskade kraftigt i omfattning under 2019, jämfört med året innan. Den nya arealen naturvårdsavtal minskade med 74 procent och visar därmed den lägsta nivån på 20 år, enligt Skogsstyrelsens statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Formellt skydd av skog stoppas tills vidare

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen gör ett uppehåll tills vidare i arbetet med att formellt skydda skog. Stoppet gäller från och med januari och innebär att inga nya beslut om biotopskydd eller tecknande av naturvårdsavtal kommer fattas. Även pågående ärenden kommer att påverkas. Orsaken är en kraftigt minskad budget och osäkerhet kring skydd och ersättning i fjällnära skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Högre budget gav mer skyddad skog 2018

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen skyddade betydligt mer skog under 2018 jämfört med året innan. Både biotopskydd och naturvårdsavtal, de formella skydd av skog som Skogsstyrelsen hanterar, ökade kraftigt under året. 318 miljoner kronor betalades ut i ersättning till skogsägarna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd och naturvårdsavtal under 2018

  Etiketter: Skog
  Under 2018 fattade Skogsstyrelsen beslut om 304 nya områden med biotopskydd. Besluten omfattade 1 864 hektar produktiv skogsmark vilket är 51 procent mer än 2017. Skogsstyrelsen tecknade också 120 nya naturvårdsavtal på totalt 1 012 hektar produktiv skogsmark. Det är 22 procent mer än 2017. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt naturvårdsavtal halverar ersättningen

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Rickard Littorin är less. Det är hans bror Claes och mamma Ann också. De är less på krångliga myndigheter, oklara regelverk, politiska kovändningar och försenade utbetalningar av gårdsstöd. Nu har ett naturvårdsavtal fått bägaren att rinna över./ ATL
  Läs mer
 • Förstärkning för att skydda skog gav utdelning

  Etiketter: Skog
  Regeringens satsning på 100 miljoner mer i anslag till Skogsstyrelsen för skydd av skog gav ett bra resultat. 2016 skyddade Skogsstyrelsen 2 618 hektar skog genom biotopskydd och naturvårdsavtal, en ökning jämfört med 2015. Totalt har 229 miljoner kronor betalats ut till skogsägare runt om i landet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fler och större arealer biotopskydd och naturvårdsavtal under 2016

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens anslag för skydd av värdefulla skogar ökade med 100 miljoner kr under 2016 vilket resulterat i att såväl fler områden som större arealer har skyddats jämfört med tidigare år. Totalt skyddades 2618 hektar produktiv skogsmark. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Korrigerad statistik över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal under 2015

  Etiketter: Skog
  Den tidigare publicerade statistiken över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 2015 har korrigerats. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Statistik över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal under 2015

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har under 2015 beslutat om 170 nya biotopskyddsområden och tecknat 180 nya naturvårdsavtal som sammanlagt omfattar 1 712 hektar produktiv skogsmark. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tjärnsbergets friluftsliv bevaras med naturvårdsavtal

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det allra första naturvårdsavtalet för ett område med stor betydelse för friluftslivet har tecknats i Hudiksvall. Tjärnsberget vid västra slingan har både höga naturvärden och är välbesökt för träning och andra friluftsaktiviteter. Tjärnsberget vid västra slingan är cirka 12 hektar stort och ligger i nära anslutning till centrala Hudiksvall. Området är omtyckt som mål för såväl skogsvandringar som motionspass och är välbesökt av Hudiksvallsborna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor