naturvärden

 • 38 miljoner till skogsägare stärker naturvärden och ädellövskog

  Etiketter: Skog
  Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar, drygt 9,5 miljoner kronor, gick till skogsägare i Skåne. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • DEBATT: Dags att inventera alla svenska nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Genom att identifiera skogar med de största naturvärdena är det möjligt att fortsätta bedriva ett aktivt, rationellt och ansvarsfullt skogsbruk med bra hänsyn. Det tror vi även ger ett ökat förtroende hos allmänheten för ett aktivt skogsbruk, både i Sverige och internationellt. Det skriver Staffan Norin och Johan Rehnström, chef region Nord respektive chef Skellefteå distrikt på Skogsstyrelsen, i en debattartikel./ Norran
  Läs mer
 • Förslag till ny nationalpark i Småland

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen föreslår i en proposition att en ny nationalpark bildas runt sjön Åsnen i Alvesta och Tingsryds kommuner. Åsnens land- och vattenmiljöer har mycket höga naturvärden och ger plats åt ett rikt växt- och djurliv med ett stort antal rödlistade och fridlysta arter, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet./ Cision
  Läs mer
 • Så kan naturvärden säkras under pausen med nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen och skogsbruket är överens om hur man kan förhindra att skogar med de högsta naturvärdena avverkas. Detta efter beslutet att ta en paus med inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Skogsstyrelsen beskriver hur det ska gå till./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Naturvärden i nordväst ska skyddas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige innebär inte att det är fritt fram att avverka i skog med höga naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svartåns naturreservat föreslås bli större

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vid Svartån i Krylbo finns ett naturreservat som länsstyrelsen vill utöka. Här finns flera skyddsvärda växtarter. Kvarnbäcken/Svartån är en bäckravin med höga naturvärden, frodig växtlighet utefter den skuggiga bäcken. Bland annat finns här det hotade höga gräset glesgröe på sin enda kända växtplats i Dalarna och utanför Norrland. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Naturvården i Piteå förbättras

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Piteå får 810 000 kronor för att utveckla naturvården i kommunen. Pengarna kommer från Lokala naturvårdsanslag, LONA, som är en regeringssatsning som pågått sedan 2004. Ett av de prioriterade projekten är inventering av naturvärden och sociala värden på kommunal mark./ Norrbottens Affärer
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen partner i Hack for Sweden

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen är partner i 2015 års Hack for Sweden, tävlingen där de medverkande lagen utvecklar nya tjänster och produkter med myndigheters öppna data. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Norra vill marknadsföra naturvärden

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar rekommendationen från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Skåne om att utvidga kometprogrammet till hela landet. Markägarnas egna initiativ för att skydda skog behöver beaktas tydligare. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • God miljöhänsyn

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning? På följande sidor får du hjälp att hitta svaren. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor