naturvägledare

 • Vikten av en bra berättelse

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Mary Alice Arthur är aktivisten som försöker inspirera andra att bli bättre på att använda berättelser. För att nå ut effektivt med sitt budskap använder hon själv, logiskt nog, många sådana. / CNV, SLU
  Läs mer
 • Jag har blivit naturvägledd till den jag är

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvägledare är ärligt talat bland det finaste jag vet. Jag kan knappt komma på något viktigare långsiktigt arbete än att få ut fler i naturen. Dessutom har ni naturvägledare genom åren varit en central del av mitt liv. / CNV
  Läs mer
 • Anders vägleder i naturen

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Anders Arnell, jägmästare och naturvägledare
  Anders Arnell är jägmästare och verksam som naturvägledare inom CNV, Centrum för naturvägledning som ingår i SLU. - Naturvård och kommunikation har ingått i alla mina tjänster och det är en bra kombination för mig, säger Anders. Tillsammans med sin fru driver han också Ängslyckan, ett café med fågelskådning och bakningskurser som ligger i Vendel, några mil norr om Uppsala.
  Läs mer
 • Välkommen till Ute är inne 2017

  Ute är inne 2017 i Nynäshamn
  Platser, verktyg och metoder är temat i Nynäshamn den 21-22 september 2017. Konferensen handlar om utemiljön som språngbräda till kreativa lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse och minskat utanförskap.
  Läs mer
 • Varför ska naturvägledare prata om ekosystemtjänster?

  Mänskligheten är en del av biosfären och formar den. Från det lokala till det globala, historiskt och i framtiden. På samma gång är vi fullständigt beroende av biosfärens förmåga att upprätthålla mänsklig välfärd och utveckling. Utmaningen idag är att människans aktiviteter förändrar jordens geologiska, biologiska och hydrologiska processer, och det riskerar mänskligt välstånd. Vi har byggt samhällen och system som inte väver in planetens fungerande, vilket till exempel forskningssyntesen ”Planetary Boundaries” visar. / CNV
  Läs mer
 • Svar på debattinlägg: Gör Naturguide till en egen inriktning!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svar med anledning av artikeln i DN den 29 mars med fokus på ersättningar till friskolor med Naturbruksprogrammet. Realgymnasiet har redan innan Gymnasiereformen 2011, drivit frågan gentemot Skolverket att det bästa för eleverna vore att yrkesutgången Naturguide skulle bli en egen inriktning inom Naturbruksutbildningen. Inte som nu, en yrkesutgång inom Naturbruksprogrammets inriktning Skog. Vår utgångspunkt var att eleverna då skulle få den bästa utbildningen. / Realgymnasiet
  Läs mer
 • Anmälan öppen till Naturvägledning för yrkesverksamma 2015

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu kan du anmäla dig till universitetskursen Naturvägledning för yrkesverksamma, 3hp. Kursen ges på distans i höst, med två träffar i Uppsala och självständiga övningar däremellan. Du får verktyg att analysera och problematisera naturvägledningens metoder för guidning, utställning samt planering, genomförande och utvärdering av naturvägledningsverksamhet. Kunskaperna tillämpas i övningar. Läs mer och anmäl dig på antagning.se. / CNV
  Läs mer
 • Dialog för landskap - kommunikation och delaktighet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Är du naturvägledare, aktiv i en ideell förening eller i en lokal intressegrupp? Vill du engagera många i en dialog om landskapets värden? / CNV
  Läs mer
 • Naturvägledning så in i Norden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  CNV har tillsammans med nordiska kollegor drivit ett ettårigt projekt som handlar om att utveckla naturvägledning för barn och unga. Vad krävs av en naturvägledare för att deltagarna ska känna att de faktiskt kan bidra till hållbar utveckling? Och hur ger man barn och unga förmåga och självförtroende att aktivt engagera sig i frågor som rör natur- och kulturområden? / CNV
  Läs mer