naturskydd

 • Uppdrag till Naturvårdsverket om skydd av natur

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa vilka typer av skyddsformer av värdefull natur som rapporteras och jämföra det med andra länders. Naturvårdsverket rapporterar årligen till Europeiska Miljöbyrån hur mycket land och sötvatten som skyddas i Sverige, vilket kan jämföras med andra länder. Värdefull natur kan skyddas till exempel som nationalparker eller naturreservat. Myndigheten får nu i uppdrag att göra en jämförande studie hur andra länder, t.ex Tyskland och Estland redovisar skyddad natur. / Regeringen
  Läs mer
 • Mer pengar till värdefull natur i hela landet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga leder, pollinatörer och hotade arter. Det är några av satsningarna i den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur. Budgeten för år 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till alla länsstyrelser och de stiftelser som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö
  Nu har riksdagen fattat beslut om att bilda Sveriges 30:e nationalpark. Det är delar av den småländska sjön Åsnen med en spännande övärld, omgivande ädellövskogar och ett rikt fågelliv som bildar Åsnens nationalpark. Invigningen äger rum fredagen den 25 maj./ Naturvårdsverket
  Läs mer
 • God prognos för naturskyddet i Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Världsnaturfonden WWF har drivit kampanjen Svenska Pärlor sedan 2013. De Svenska Pärlorna är platser med fantastisk natur som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Under tre år har WWF tillsammans med engagerad allmänhet och experter valt ut 63 extra skyddsvärda naturområden, jämt fördelade över Sveriges län. Målet är ett förbättrat skydd av dessa pärlor. Nu har vi följt upp hur skyddsstatusen ser ut för naturpärlorna. / WWF
  Läs mer
 • Naturreservaten i länet kan bli rekordmånga – tiotals miljoner extra till naturskydd

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Aldrig har det kunnat skyddas så mycket värdefull natur i Västernorrland som i år. Orsaken är att anslagen för skyddad natur ökat rejält, med uppemot 50 procent. / Allehanda
  Läs mer
 • Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Artdatabankens Naturvårdspris 2016 tilldelas Rolf Löfgren vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 20 april. Han har gjort en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker. / SLU
  Läs mer
 • DEBATT: ”Det behövs ett artskydd värt namnet”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ska vi ha ett artskydd värt namnet, måste det naturligtvis någon gång få konsekvenser! Annars blir det ju enbart en läpparnas bekännelse. Det skriver Anders Wirdheim, Sveriges Ornitologiska Förening, i en replik på SvD Debatt./ SvD
  Läs mer
 • Ökade anslag till naturskydd

  Etiketter: Skog
  Mer skog behöver avsättas som naturreservat, anser regeringen och tillför 640 miljoner kronor i budgeten för 2015 och 590 miljoner kommande år för skydd av värdefull natur. / Stora Enso
  Läs mer