naturreservat

 • Ingen folkomröstning mot naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Även i Vilhelminas kommunfullmäktige blev det nej till folkomröstning om naturreservat. – Det var synd, det hade blivit en kraftfull signal till resten av landet att det inte går att sätta av hur mycket som helst, säger Lars Eliasson. / ATL
  Läs mer
 • Sex nya naturreservat i Norrbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har bildat sex nya naturreservat. I och med det är 404 värdefulla naturområden långsiktigt skyddade i Norrbotten. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Många fåglar i äldre granskog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En undersökning av fågelbestånden i barrdominerade skogar bjöd på flera överraskande resultat. Nästan lika många arter fanns i 80-åriga granskogar som i reservat. Resultaten ifrågasätter att vissa arter är indikatorer för höga naturvärden. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Vi har i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. Svensken hade vid samma tid i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och län. Det visar statistik från SCB. Allra närmast till skyddad natur har boende i Örebro län – i genomsnitt 1,7 kilometer. Därefter kommer Gotlands och Stockholms län med 1,8 respektive 1,9 kilometer. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Vi har i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. Svensken hade vid samma tid i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner och län. Det visar statistik från SCB. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Nytt naturreservat nära att bli verklighet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om ett nytt naturreservat söder om Hasslöv. Svinamadsbäcken ska den kallas och om allt går vägen ska det vara på plats till våren. / Lokaltidningen
  Läs mer
 • Mångmiljonaffär ger årets största reservatsbildning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Totalt 10 000 hektar skog med höga naturvärden väster om Jokkmokk värderat till över 200 miljoner kronor blir nu naturreservat. – Det har varit en lång och utdragen process, men nu är vi väldigt nöjda att vi fått till den här affären, säger Christian Rimpi, skogsförvaltare på Jokkmokks Allmänning. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Delar av brandområdet i Ljusdal planeras bli naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Delar av den branddrabbade skogen kommer troligtvis bli naturreservat. Det är viktigt både för ekologin, och för att bevara minnet av den stora händelsen i Ljusdal, tycker ekologen Peter Ståhl som arbetar med ärendet på Länsstyrelsen. / Svt Gävleborg
  Läs mer
 • ​Klagshamns udde ska bli naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ett av Malmös viktigaste natur- och rekreationsområden bevaras och skyddas när Klagshamns udde blir naturreservat. På torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget, som nu går vidare till kommunfullmäktige för ett slutligt beslut. / Malmö stad
  Läs mer
 • Markägaren är med hela vägen

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen Östergötland fattar inte beslut om naturreservat mot ägarens vilja. Processen att bilda naturreservat är noggrann och ibland ganska utsträckt i tiden för att alla steg ska bli riktiga. Markägaren är med i processen från start till mål. / Corren.se
  Läs mer

Sidor