Naturnära jobb

 • Skogsstyrelsen föreslår en förlängning av Naturnära jobb: "Kontinuitet ger effekt"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Naturnära jobb har gett runt 400 tjänster i hela landet under hösten 2020, och ansvariga myndigheter som Skogsstyrelsen föreslår en förlängning och utökning av uppdraget. Det presenteras i en rapport till regeringen. De jobb som utförs inom Naturnära jobb hade annars inte blivit gjorda och genom att utveckla individen skapar vi en arbetskraftsresurs för bland annat de gröna näringarna, säger Fredrik Silfwerbrand, samordnare av uppdraget på Skogsstyrelsen: "Vi ser att effekterna av den här typen av uppdrag ökar om de är långsiktiga. Det är otroligt viktigt att vi får en kontinuitet för att få god effekt av insatsen." / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Naturnära jobb ger anställningar i hela landet

  Etiketter: Skog
  340 personer på 23 platser runt om i landet får nu arbete hos Skogsstyrelsen genom regeringsuppdraget Naturnära jobb. Detta som ett led i att lindra arbetslösheten bland annat kopplat till den pågående coronapandemin. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Naturnära jobb skapas i hela landet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har nu beslutat om uppdraget hur satsningen Naturnära jobb ska genomföras. Hela landet omfattas och under hösten planeras 608 platser till personer långt ifrån arbetsmarknaden. Ett syfte är att lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Över 1 000 förbättringar i miljön utförda av Naturnära jobb

  Etiketter: Skog
  Intresset för att delta i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb är stort. Skogsstyrelsen har redan nått årets mål att tillsätta 1 500 platser. Arbetslagen har sedan starten i våras redan utfört mer än 1 000 åtgärder över hela landet. Nu lanseras också en aktivitetskarta som i realtid visar vad och var alla förbättringar utförts i naturen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Utanför Äppelbo skapas livsmiljöer för sandälskande skogsinsekter

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Naturnära jobb är en regeringssatsning för att matcha behovet av jobbtillfällen för arbetssökande som är nyanlända i Sverige, eller arbetssökande som varit utan anställning en längre tid, med behovet av arbetskraft inom natur- och miljövård. I Dalarna kommer fyra arbetslag med ca 40 deltagare under sommaren arbeta med skötsel i skyddad natur. Nu bjuds media in för att följa arbetet. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer