naturlig föryngring

 • Naturlig föryngring allt ovanligare vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Det blir allt mer ovanligt med naturlig föryngring där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning. Det visar den senaste statistiken från Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Naturlig föryngring allt ovanligare vid avverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Det blir allt mer ovanligt med naturlig föryngring där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning. Det visar den senaste statistiken från Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn i skogen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Återväxternas kvalitet

  Etiketter: Skog
  Allt bättre föryngringar men andelen naturlig föryngring fortsätter att minska. / Skogsstyrelsen
  Läs mer