naturhänsyn

 • Satsa på åtgärder i rätt tid

  Etiketter: Skog
  För att skydda sin skog och sin ekonomi är det en god idé att kombinera skogsbruk med naturhänsyn. – Både mångfald och produktion behövs, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Ett årtionde med allt bättre naturhänsyn

  Etiketter: Skog
  Naturhänsynen i Södras föryngringsavverkningar och gallringar har haft en positiv utveckling under det senaste årtiondet och ligger nu stadigt på en hög nivå. Det visar företagets gröna bokslut. / Södra
  Läs mer
 • Satsa på åtgärder i rätt tid

  Etiketter: Skog
  För att skydda sin skog och sin ekonomi är det en god idé att kombinera skogsbruk med naturhänsyn. – Både mångfald och produktion behövs, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Färre blåbär när granmörket tätnar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ett tungt klimatansvar vilar på skogens axlar och vardagsskogarna förvandlas i det tysta. Granmörkret tätnar, blåbärsriset minskar och älgarna kastar sig över de lövträd som vågar sticka upp./ Sveriges Natur
  Läs mer
 • Kyrkans skogsbruk väcker kritik

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Växjö stift, som är en stor skogsägare, får kritik för att inte värna tillräckligt om djur och natur. Bland annat har stiftet dragit på sig två anmälningar om brott mot miljöcertifieringen under våren./ Sveriges Radio
  Läs mer
 • För lite naturhänsyn men få körskador när aska återförs till skogen

  Etiketter: Skog
  När aska sprids i skogen för att återföra näring och motverka försurning, tas för lite hänsyn till naturvärden och kultur- och fornlämningar. Däremot är körskador och skador på stammar ovanligt. Det visar den första uppföljning som Skogsstyrelsen gjort av askåterföring. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fler skogsfåglar och mer naturhänsyn

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  De senaste 20 åren har skogsbrukets naturhänsyn ökat. Enligt en undersökning från Lunds universitet har fåglarna blivit fler i de svenska skogarna under samma tidsperiod. – Sedan 1990-talet har Södra arbetat systematiskt med naturvård i skogsbruket för att bland annat stärka den biologiska mångfalden. Ökningen av skogsfåglar har flera bakomliggande faktorer där pågående klimatförändringar tros vara en, men vi ser också att den ökade naturhänsynen kommer till gagn för skogens fågelliv, säger Therese Lindström, ekolog på Södra, i ett pressmeddelande./ Södra
  Läs mer
 • Seminarium om vad det är som driver eller hindrar förändringar i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Vad är det som driver eller hindrar förändringar i skogsbruket? Ute i samhället efterfrågas förändringar inom skogsbruket som till exempel ökad naturhänsyn, klimatanpassning, ökad klimatnytta eller att helhetssyn och landskapsperspektiv ska vägleda beslut om skogen. / SLU
  Läs mer
 • ”Belöna skogsägare som tar naturhänsyn”

  Etiketter: Skog
  Det behövs en ny politik som belönar markägare som tar stort naturvårdsansvar och ger näringen som helhet motiv att bidra till att behovet av reservat minimeras, skriver Magnus Nilsson, miljökonsult och debattör, i en replik om miljölagstiftning. / SvD
  Läs mer
 • Förändrat skogsbruk har fått fåglarna att öka

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Naturhänsynen i skogen har effekt. Det gäller även fåglarna. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör. / Skogsland
  Läs mer

Sidor