naturbruksgymnasium

 • Fler siktar på arbete i skogen

  Etiketter: Skog
  Många gymnasieskolor med utbildningar för arbete i skogen har fler sökande i år än tidigare. ”Vi är jättenöjda. Det känns bra”, säger Trine Amundsen, vd för ett naturbruksgymnasium nära Östersund. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Så kan ännu fler elever på naturbruksprogrammen bli attraktiva på arbetsmarknaden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vi har därför fått i uppdrag att ta fram förslag till regeringen för att förtydliga programmet och ännu bättre koppla innehållet till branschens behov. Dessa förslag lämnar vi nu över. / Skolverket
  Läs mer
 • 3 000 barn laddar för Skogens dagar

  Det är Skogen i Skolan i Värmland som basar för jättearrangemanget, som syftar till att sprida kunskap om skogen som framtida arbetsplats. I dagens moderna samhälle ska det dock inte tolkas bokstavligt. – Det finns otroligt många yrkesval som kan kopplas till skogen – allt från mekaniker till chaufförer och ingenjörer. Man kan jobba inom turismnäringen eller med jakt, papper, forskning. De senaste åren har också flera projekt startats för att öka andelen kvinnor i de här yrkena, säger Regionsamordnaren Jens Meyer. / VF
  Läs mer
 • Naturbruksskolorna möter branschens behov

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Naturbruksgymnasierna står inför regelförändringar som avgör vad de får utbilda till. Vi är på väg mot ett naturbruksprogram som utbildar elever till att bli mer anställningsbara. Programmet blev genom skolreformen Gy 2011 en fullt utvecklad yrkesutbildning, något som är bra, skriver företrädare för de gröna yrkesnämnderna och arbetsgivare inom de gröna näringarna. / ATL
  Läs mer
 • Hoten mot jaktutbildningen kvarstår

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Efter Svensk Jakts avslöjande att Skolverket vill lägga ner jaktutbildningen vid naturbruksgymnasierna, hävdade verket att man inte föreslagit något sådant. Men förslaget om att vapen inte ska finnas på gymnasiet har ännu inte dragits tillbaka. Dessutom hotas utbildningen genom att Skolverket föreslår att examensmålen ändras. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Naturbruksgymnasier bro mellan praktik och akademi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Flera utredningar som berör landets naturbruksskolor är just nu aktuella och diskuteras flitigt. Hushållningssällskapen välkomnar många av förslagen som lagts fram. Vi oroas dock över flera försvagningar beträffande naturbrukselevernas möjlighet att läsa kurser som ger högskolebehörighet. Det vill säga som ger möjlighet att läsa vid till exempel SLU, lantbrukets eget sektorsuniversitet. / Skogsland
  Läs mer
 • Kalix kommun tar över naturbruksgymnasiet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Landstinget i Norrbotten och Kalix kommun har nu kommit överens om att Kalix kommun övertar huvudmannaskapet för naturbruksskolan i Kalix. / SR P4 Norrbotten
  Läs mer
 • De har stor chans att få jobb

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nordväst om Linköping ligger Vretagymnasiet, ett av landets största naturbruksgymnasier. Här pluggar 400 gymnasieelever och drygt 100 vuxna. Här bedrivs utbildning med inriktning Djur, Häst, Jordbruk, Maskin och Skog. / Skogsland
  Läs mer
 • Naturbruksskola nysatsar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsnäringen är en av Sveriges – och världens – äldsta och viktigaste branscher. Men allt färre unga söker sig till den typen av utbildningar. Naturbruksgymnasiet Burträsk, som har lång erfarenhet av utbildningar inom skog, jakt och djur, gör nu ett antal satsningar för att locka fler sökande till sitt utbud inför höstterminen 2015./ Folkbladet
  Läs mer
 • Friskolor tjänar miljoner på kryphål i lagen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sveriges dyraste gymnasieutbildningar har blivit en guldgruva för fristående skolor. Genom att byta ut traktorer och skogsmaskiner mot kurser i paddling och hundträning kan skolorna dra in miljontals kronor på några få elever. / DN
  Läs mer

Sidor